Sendikamızın da yer aldığı, sendika ve sağlık meslek örgütleri İsrail Büyükelçiliği önünde ortak açıklama yaparak İsrail saldırılarını kınadı.

Açıklama yapmak üzere İsrail büyükelçiliğine giden sendika ve meslek örgütlerinin merkez yöneticilerinin önüne İsrail Büyükelçiline çok uzak mesafede oluşturulan polis barikatı da protesto edilerek, asıl barikatın İsrail saldırganlığına karşı oluşturulması gerektiği vurgulandı.

 GAZZE ‘DE Kİ ACI SON OLSUN!

İsrail, 2006 yılında Filistin’e yönelik başlattığı saldırılarını genişletip derinleştirerek sürdürmektedir Gazze, iki haftadır karadan ve havadan saldırı altındadır. Bu saldırılar sonucunda, içerisinde çok sayıda sivilin de olduğu yüzlerce kişi yaşamını yitirmiş, binlercesi de yaralanmıştır.

Devam eden bu saldırı,  diğer coğrafyalara da daha önceleri yapılmış saldırılar gibi her türlü insani değerin, savaş hukukunun yok sayıldığına ve sayılmaya devam edilebileceğine ilişkin acı bir örnek oluşturmaktadır. Şöyle ki, saldırılarda hastaneler vurulmakta, ambulanslar hedef alınmaktadır. Saldırılarda hastanelerin bombalanması, 5 doktorun görevi başında öldürülmesi, fosfor bombalarının kullanılması, İsrail’in Cenevre Savaş Hukuku Sözleşmelerini ve kimyasal silahlarla ilgili uluslar arası sözleşmeleri ihlal ettiğini ve bu gelişmeler karşısında sessizliğini sürdüren Birleşmiş Milletleri’nde bir anlamda varlık nedeninin şüpheye yer vermeyecek bir biçimde tartışmaya açık olduğunu ortaya koymaktadır.

 Birleşmiş Milletler acilen devreye girmelidir. Biz sağlık örgütleri olarak, İsrail’in Gazze’de ki işgale son vermesini ve askerlerini derhal geri çekmesini istiyoruz.

Bu çağrı tüm insanlık içindir.

Bu bağlamda İsrail’in de barışın peşinde koşmaktan yana başka şansı yoktur.  Çünkü geçmişinde büyük acılar yaşayanlar ancak, barış içinde huzur bulabilirler.

Türkiye ise, İsrail’i bu saldırganlığından vazgeçirmek istiyorsa, dolaylı barış görüşmelerinden çekilmeli ve İsrail ile olan her türlü anlaşmalarını iptal etmelidir.

Savaşlar nedeniyle acı çekmiş ve çekmeye devam eden tüm insanların acılarını paylaşıyor, bu acının, insanın savaşlar nedeniyle yaşacağı son acı olmasını umut ediyoruz.

Türk Hemşireler Derneği,

Türk Diş Hekimleri Birliği

Türk Eczacılar Birliği

Türk Tabipleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]