Sağlık Uygulama Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmıştır:

1- Aile Hekimliği uygulanan illerde (pilot uygulama yapılan Isparta, Denizli, Bayburt ve Gümüşhane illeri hariç) sevk zinciri uygulaması 1 Temmuz 2009 tarihine ertelenmiştir.

2- Sevk zinciri pilot uygulaması yapılan Isparta, Denizli, Bayburt ve Gümüşhane illerinde Yeşil Kart mensupları ile Devlet Memurları da 01.01.2009 tarihi itibariyle kapsama alınmıştır.

3- Yeşil Kart mensupları ile Devlet Memurları da 01.01.2009 tarihi itibariyle katılım payı uygulamasına dahil edilmiştir.

 
www.medimagazin.comtr 2 ocak 2009

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]