Sendikamız tarafından düzenlenen “Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetler, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz” başlıklı sempozyum, 20–21 Aralık 2008 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. 

Şube/temsilciliklerimiz üzerinden alanda çalışanların ve sosyal hizmet öğrencilerinin katıldığı sempozyumu, TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal İşler komisyonu üyesi DTP milletvekili Sevahir BAYINDIR, KESK Genel Başkanı Sami EVREN ve MYK üyeleri ile KESK’ e bağlı sendika MYK üyeleri de izlediler.

SES Genel Başkanı Bedriye YORGUN’un açış konuşması ve KESK Genel Başkanı Sami EVREN’in konuşmasının ardından sempozyum programlanan şekli ile devam etti.

1. Gün, açılış konferansları ve panel gerçekleştirildi. 2. gün, iki salonda toplam 16 bildiri sunulmasının ardından, serbest kürsü bölümünde alana dair kısa çerçeve sunumlar ve iki saate varan tartışma bölümü gerçekleştirildi.

Sempozyum sunum ve tartışmaları en kısa sürede bir kitapta toplanacaktır.

fotografları görmek için:

1.foto   2. foto   3. foto   4.foto    5.foto    6.foto

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]