CHP’nin düzenlediği Adalet Kurultayının içerisinde yer alan Sağlıkta Adalet Çalıştayı 28-29 ağustos 2017 tarihlerinde Çanakkale’de gerçekleştirildi. Sağlık alanındaki emek ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı çalıştaya sendikamız adına Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara ve Genel Mali Sekreterimiz Ali Önal katıldı.

Çalıştayda hastalara adalet ve sağlık çalışanlarına adalet oturumlarında sendikamızın görüşlerini Eş Genel Başkanımız İbrahim Kara, sağlık yatırımlarına adalet oturumunda da sendikamızın görüşünü Genel Mali Sekreterimiz Ali Önal tebliğ olarak sunmuştur. Çalıştay sağlık alanındaki adaletsizlikleri gözler önüne serdikten sonra sağlık alanında bugünün ihtiyacına yanıt verecek bir sağlık sistemi için birlikte mücadele edilmesi gerektiği vurgusu ile sonlandırıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]