Mersin Tabip Odası ve SES Mersin Şubesi 26.12.2008 tarihinde yaptığı basın açıklaması imza metinlerini 26 Aralık 2008 – 16 Ocak 2009 tarihleri arasında sağlık çalışanlarına imzaya açtığını duyurdu.

Basın toplantısında, sağlık ortamının iyileştirilmesi, sağlığın ticarileştirilmesinden vazgeçilmesi ve AKP Hükümetinin IMF, Dünya Bankası talimatlarına değil, sağlık emekçilerinin taleplerine  ve halkın ücretsiz sağlık hakkına saygı göstermesi talep edildi.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]