Bursa Şubemiz İşyeri Temsilcileri Eğitimini Gerçekleştirdi

Facebook
Twitter
WhatsApp

SES Bursa Şubesi, seçilmiş işyeri temsilcilerinin sendikal faaliyetlerinde gereksinim duyacakları temel teorik donamı sağlamak için planlanan 2 günlük eğitim çalışmasını 20 – 21 Aralık 2008 tarihlerinde Gemlik’te gerçekleştirdi.

Eğitim öncesi işyerlerinde temsilci olmak isteyen tüm üyelerin aday olması için motive edildiği, işyeri temsilcisi seçimleri gerçekleştiren SES Bursa Şubesi, eğitime katılım için her ilçeye ve her hastaneye üye sayısıyla orantılı kontenjanlar tanımlayarak, eğitim alacak işyeri temsilcilerin işyeri bazlı sendikal faaliyet hedefine uygun olarak seçti.

43 işyeri temsilcisi, 9 konuk eğitmenle gerçekleştirilen eğitim SES Genel Eğitim Sekreteri Ümit DOĞAN’ın açış konuşması ile başladı.

Eğitimin ilk bölümünde, KESK-Eğitim-Sen Uzmanı Erkan Aydoganoğlu tarafından gerçekleştirilen “Sendika Nedir? Sendikaların Doğuşu ve Gelişimi” ve “Sendikal Akımlar-Sendika-siyaset” İlişkisi konulu sunumlar ile sendikal mücadelenin temel çevresi çizildi. 

İkinci bölüm sağlık ortamının, sağlık hakkı mücadelesinin temel bilgilerinin işlendiği bölümdü. Bu bölüm, Halk Sağlığı Uzmanı Ata Soyer tarafından verilen derslerle başladı. Ata SOYER tarafından “Sağlığın ekonomi-politiği,  Sağlık sistemleri”, “Sağlıkta finansman modelleri ve GSS” konulu iki ders verildi ve sağlık sistemleri içerikli İnteraktif grup çalışması gerçekleştirildi.

 Ayrıca Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı ABD’den Doç. Dr. Kayıhan Pala tarafından “Sağlıkta “reform” yaklaşımı” ve “Türkiye’de sağlıkta reformu” konulu dersler gerçekleştirildi. Eğitimin birinci günü Ümit DOĞAN tarafından yapılan “SES’in ilkeleri ve Amaçları, SES tüzüğü” sunumu ile tamamlandı.

Eğitimin 2. günü önce 1. basamağın ve yataklı tedavi kurumlarının piyasalaştırılması çalışmalarına dair iki güncel konu tartışıldı.  Pratisyen Hekimlik Derneğinden Muharrem BAYTEMUR tarafından sunulan “Aile hekimliği” ve TTB MK üyesi Ali ÇERKEZOĞLU tarafından sunulan “Kamu hastane birlikleri yasası tasarısı” sunumları ile yapılan değerlendirmelerle sağlık ortamına dair bölüm tamamlandı.

Eğitimin 3. ve son bölümü, emeğin temel teorileri ve sendikal sorunlarına ayrılmıştı.  Önce araştırmacı yazar Gaye YILMAZ tarafından “Ücretli İşgücü ile Sermaye: Ücret, fiyat, Artı değer” ve “Esnek çalışma, taşeronlaştırma” konulu iki sunum yapıldı.

Daha sonra İlknur BAŞER’ın sunduğu, “Sendikal Hareketin Krizi –  çıkış için olanaklar” ve Dev sağlık- İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu,  “Önümüzdeki dönemde nasıl bir sendikal hareket?” başlıklı sunumlarla SES Bursa Şubesi SENDİKA OKULU tamamlandı.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]