SES İstanbul Şubeleri 27.12.2008 de İşyeri Temsilcilerinin katılımıyla “Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasası” ile ilgili toplantı yaptı. İstanbul Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleşen oturum Dr.Süheyla Ağkoç`un “Kamu Hastane Birliklerine” ilişkin sunumu ve tartışmayla devam etti. Toplantıda “İmza kampanyası” ve yemeklerin ücretlendirilmesine karşı eylem etkinlik  önerileri de tartışıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]