SAĞLIKTA YIKIM POLİTİKALARI DEVAM EDİYOR Sağlıkta Yıkım Politikaları; Kamu Hastane Birlikleri Yasası’nın Meclis Komisyonlarına gelmesi ile hız kazanmıştır. Hükümete geldiğinden bu yana özellikle kamusal alanın tasfiyesine yönelik olarak çok ciddi adımlar atan AKP Hükümeti SSGSS, Aile Hekimliği yasalarından sonra Kamu Hastane Birlikleri Yasası’nı da çıkartarak Sağlık Hizmetlerinin özelleştirilmesine ve sağlık çalışanlarının sözleşmeli köle hale getirilmesine yönelik geriye dönülmesi zor adımlar atıyor.

 Gün geçtikçe piyasa koşullarında hizmet vermeye zorlanan sağlık kurumlarında hastaların ve hasta yakınlarının yaşadığı problemlerin yanı sıra sağlık emekçilerinin yaşamı ve çalışma koşulları da zorlaşmaktadır. Aynı kurumda, aynı serviste, aynı işi yapan sağlık emekçilerinin statülerinde ve ücretlerindeki farklılık, gelecek endişelerini de arttırmaktadır.

 Sağlıkta Yıkım Politikalarının adımlarından biri de çalışanların öğle yemeklerinin paralı yapılmasıdır. Maliye Bakanlığı’nın “Devlet Memurlarına Yiyecek Yardım Yönetmeliği”nde yaptığı değişiklik ile çalışanlarına verdiği bir öğün yemeğe göz koyan, buna öncelikle Üniversite Hastanelerinden başlayan ve 2008 yılı içerisinde sağlık çalışanlarına yaptığı zammı yemek paraları ile geri alan Hükümetin bundan sonra çalışanlarına hangi saldırıları yapacağını bilmek de, beklemek de istemiyoruz. 2008 yılı içerisinde gerek imza kampanyaları ile ve gerekse de yemek boykotları ile protesto etmemize karşın geri adım atmayan hükümete karşı 6-7-8 Ocak 2009 tarihlerinde, Balcalı Hastanesi’nde yemek fişi almama, yemek saatini kullanma, yemek boykotu benzeri eylemlerimize basın çalışanlarını şimdiden davet ediyoruz.

 Bu yıkım politikalarının halka ve sağlık çalışanlarına etkisini tartışacağımız Eğitim programımız 27 Aralık 2008 Cumartesi günü üyelerimize yönelik olarak Adana Tabip Odası’nda yapılacaktır.

 SES Adana Şubesi ve Dev Sağlık İş Çukurova Şubesi olarak Yıkım Politikalarına yönelik olarak eylemlerimiz, etkinliklerimiz ve gerek halka, gerekse de çalışanlara yönelik eğitim programlarımız bundan sonra da devam edecektir. 25.12.2008

 

SES Adana Şubesi   

DEV. SAĞLIK İŞ Çukurova Şubesi

 

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]