İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde öğretim üyesi dışındaki çalışanlara dağıtılan döner sermaye oranlarının çok düşük olması, ek ödemenin dahi altında kalmasından dolayı başlatılan eylemler devam ediyor. Talepler; eşitlik adalet temelinde öğretim üyelerine verilen; yasanın öngördüğü en yüksek düzeyden döner sermayenin diğer çalışanlara da ödenmesi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]