Diyarbakır Devlet Hastanesi ile Şehitlik AÇSAP Merkezi’nin Promosyon paralarının personele dağıtılması için yaptığımız başvurunun sonuçsuz kalması üzerine, Diyarbakır 2. İdare Mahkemesine dava açılmış ve lehimize karar çıkmıştı.

Kararın taraflara tebliğinden itibaren 1 (Bir) aylık süre zarfında gereğinin yerine getirilmesi gerekir iken; 08.07.2008 tarihinde şubemizce ilgili kurumlara yazı yazılmış, söz konusu mahkeme kararının yerine getirilmesi, bugüne kadar yapılan herhangi bir işlemin olup olmadığı konusunda sendika şubemizin bilgilendirilmesi ve ödemelerde izlenecek yöntem konusunda taraf olarak sendikamızın dahil edilmesini talep etmemize rağmen, bugüne kadar çalışanlara promosyon ödemeleri yapılmadığı gibi tarafımıza da herhangi bir bilgi verilmediğinden Basın açıklaması yapılarak suç duyurusunda bulunuldu.

BASINA VE KAMUOYUNA

Saygıdeğer Basın Emekçileri, Saygıdeğer Kurum Temsilcileri ve Sağlık Emekçileri;

Son birkaç aydır, hepimizin tanık olduğu baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Bir bütün olarak; sosyal, siyasal ve ekonomik yönden yaşanan bu gelişmeler biz Sağlık çalışanlarını da etkilemektedir. Hükümetin biz çalışanlara ve halkın tüm kesimlerine ‘Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ diye tanıttığı ve gerçekte ise ‘Sağlıkta Yıkımı’ getiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 1 Ekimden itibaren yürürlüğe girerek yaşamımızı etkilemeye başlamıştır.

           Sosyal Devletin ana ilkelerini zedeleyen tüm kesimleri sıkıntıya sokan bu yıkım yasasının etkileri gün geçtikçe daha fazla hissedilecektir. Diğer yandan tüm yaşamımızı etkileyen zamlar hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Dünyada ekonomik krizden kaynaklı bir yıl içinde doğalgaza yapılan zam % 40 iken, Türkiye’de % 80 olmuştur. Elektriğe her ay yapılan zamlar bundan geri kalmamakta, Ekim ayı itibari ile yıllık % 12’yi bulan enflasyon, yıl sonuna kadar daha da artacağını gösteriyor. Buna karşılık 2009 yılı için kamu çalışanlarına yapılan toplam zam %8.5 ile sınırlı kalmıştır.

         Dünyada gelişen küresel kriz Türkiye’de her geçen gün daha fazla hissedilmekte olup, en fazla çalışan kesimi vurmaktadır. Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak; bir yandan tüm olumsuz koşullara karşı mücadele ederken, bir yandan da yapılan hukuksuz uygulamalarla boğuşmaktayız.

Hepimizin bildiği gibi; Kamu  Çalışanlarının maaşları bankalar aracılığıyla ödenmektedir. 2007 yılı başında sözleşmelerinin bitmesine yaklaşık bir yıl kala; Diyarbakır Valiliğinin girişimleri ile Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır Devlet Hastanesi, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Şehitlik AÇS/AP Merkezi çalışanlarının kurumdan alacakları için bankalarla sözleşmeler imzalandı. Bu sözleşmeler karşılığında promosyon adı altında bankalarca ödenen paraların çalışanlara dağıtılması gerekir iken, söz konusu tarihte İlimiz Valisi ve şimdiki Başbakanlık Müsteşarı olan Sayın Efkan ALA’nın talimatıyla Valilik bünyesinde bulunan Hizmet Vakfı’na aktarılmıştır. Sadece Sendikamızın örgütlü olduğu işkolunda 3.426.750.00 YTL ( Üç Milyon Dörtyüz Yirmi Altı Bin Yedi Yüz Elli Yeni Türk Lirası) bu Vakfa aktarılmıştır. Ancak o dönemde birçok Kamu Kurumu bu işlem ile karşı karşıya kalmıştır.

         Yapılan yasal düzenlemeler ile tüm Kamu Kurumları bünyesinde bulunan Vakıf ve Derneklerin faaliyetlerine son verildiği halde, Diyarbakır Valililiği bünyesinde bulunan Hizmet Vakfının kapatılmamış olması ve çalışanların hakkı olan alacakların bu Vakfa aktarılması düşündürücüdür. Çünkü, yasal olarak; faaliyette olmaması gereken bu Vakfın hesabında toplanan paraların hangi işlerde kullanıldığı da belli değildir. Bu konuyu da özellikle basının ilgisine sunuyoruz.

         Sendikamız o dönemde yapılan bu haksız uygulamaya itiraz etmiş ve Diyarbakır Valiliği hakkında hukuki süreç başlatmış idi. Açılan bu davalar neticesinde; Diyarbakır Devlet Hastanesi ve Şehitlik AÇS/AP Merkezi ile ilgili davalar lehimize sonuçlanmıştır. Diğer kurumlarımız ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Lehimize sonuçlanan davalardan, biri 29.04.2008 biri de 20.05.2008 tarihinde sonuçlanmış, mahkeme kararının tebliğinden sonra 1 (Bir) ay içerisinde yerine getirilmesi gerekirken bu güne kadar hiçbir işlem yapılmamıştır.

 

Değerli arkadaşlar,

 

         Yasalar ve hukuk herkes için geçerli olduğu gibi; verilen bu yargı kararlarına her kişi ve kurum uymak zorundadır. Diyarbakır Valiliği bu yargı kararlarına uymamakla suç işlemektedir. Bugün lehimize sonuçlanan yargı kararlarını yerine getirmediği için, Diyarbakır Valiliği hakkında yazılı olarak suç duyurusunda bulunacağımızı siz değerli basın emekçileri aracılığıyla kamuoyuna sunuyoruz.

         08.07.2008 tarihinde şubemizce ilgili kurumlara yazı yazılmış, söz konusu mahkeme kararının yerine getirilmesi, bu güne kadar yapılan herhangi bir işlemin olup olmadığı konusunda sendika şubemizin bilgilendirilmesi ve ödemelerde izlenecek yöntem konusunda taraf olarak sendikamızın dahil edilmesini talep etmemize rağmen, ancak bugüne kadar çalışanlara promosyon ödemeleri yapılmadığı gibi tarafımıza da herhangi bir bilgi de verilmemiştir.

        Sendika olarak tüm üyelerimizin hak ve menfaatlerini savunacağımızı ve her zaman bunun takipçisi olacağımızı belirtiyor, ilgili Kurumları da yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.

YAŞASIN ONURLU VE HAKLI MÜCADELEMİZ

 SES DİYARBAKIR ŞUBESİ

 

 

 

                                                                                              

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]