İstanbul Üniversitesi’nde 3 Gün İş Bırakma

Facebook
Twitter
WhatsApp
Geçtiğimiz haftalarda, İstanbul Tıp Fakültesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yaptığımız eylemlerle;  hizmetler karşılığında elde edilen döner sermaye gelirlerinin dağıtımında, öğretim üyelerinde olduğu gibi, diğer çalışanlara da YÖK Kanununda belirlenmiş olan üst sınırın uygulanması ve döner sermayenin adil dağılımını talep ettik. Eylemlerimizin ardından, bazı duyumlar alsak da, sendikamızla görüşülerek-resmi bir açıklama yapılmadığı ve talebimiz karşılanmadığı için 11 Kasım 2008 tarihinde de eylemdeyiz.

Türkiye’de, üniversite hastaneleri içinde, öğretim üyesi dışındaki personele en az döner sermaye ödeyen üniversite İstanbul Üniversitesidir. Rektörlük öğretim üyelerine yasada belirtilen döner sermaye oranı üst sınırını uygulamakta; hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, teknikeri, teknisyen, memur ve hizmetliler başta olmak üzere diğer çalışanlara, yasada belirlenen üst sınırın çok altında oran uygulamaktadır. Böylece, zaten yoksulluk sınırının altında maaş alan ve çalışması karşılığında başka bir geliri olmayan öğretim üyesi dışındaki personel; bir de Rektörlük tarafından mağdur edilmektedir. Bugün diğer kamu kuruluşlarında hizmetli olarak çalışanlara 250 milyon ek ödeme verilirken; ek ödeme almayan hizmetli, 120 YTL döner sermaye payı almakta; ek ödemeden doğan farkı almak için yılsonunu beklemek zorunda kalmaktadır.


İstanbul Üniversitesi yönetimi sendikamızla sorunu çözmek için ısrarla istediğimiz randevulara cevap vermemektedir. İstanbul Tıp Fakültesinde 11–12–13 Kasım günleri sabah 8:00–10:00 arası iş bırakarak hastane bahçesinde yürüyüş ve forum yaparak kitlesel basın açıklaması yapmaya devam ediyoruz edeceğiz.

                                                                             İST./ AKSARAY ŞUBESİ

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]