SES Antalya Şubesimiz, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge ile Atatürk Devlet Hastanesi’nde de uygulamaya çalışılan  ücretli yemek uygulamasını,  yakalarına taktıkları “Yemeğime Dokunma”  kokartı, yemek boykotu  ve hastane bahçesinde yapılan basın açıklaması ile protesto etti.  Antalya Atatürk Devlet Hastanesi çalışanları Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesinin çağrısıyla öğlen yemeği yemeyen hastane çalışanları bahçeye inip, ayran simit yiyerek yapılan basın açıklamasına katıldılar.

 

   Yemek boykotu ve basın açıklamasına yoğun katılımın gözlendiği eylemlerde, çalışanlar sık sık “Yemek Hakkımız Gasp Edilemez” Yemeğime Dokunma” AKP Çalışanlara Hesap Verecek” “AKP şaşırma sabrımızı taşırma” şeklinde sloganlar attılar.

  Hastane bahçesinde basın açıklaması yapan,  Antalya Şube Başkanımız Nesrin Kocaemir, genelgeye karşı, yayınlandığı ilk günden itibaren örgütlü olduğumuz her yerde yemek boykotları ve imza kampanyaları gerçekleştirdik, davalar açtık,  “Durmak yok, mücadeleye devam” diyerek açıklamasını sürdürdü. Kocaemir, bu etkinliklerimiz bir başlangıç olarak algılanmalı, Atatürk Devlet Hastanesinde de çalışanlara öğlen yemeklerinin ücretli verilmesine ilişkin girişimlere karşı her türlü meşru ve demokratik tepkilerini bundan sonrada artırarak sürdüreceğiz dedi. Kocaemir, “İş yerlerimizi “sağlıkta dönüşüm” programıyla işletmelere dönüştüren, hastaneleri satılığa çıkaran AKP iktidarı şimdi de anayasanın 5. maddesini ve kendi yönetmeliklerini hiçe sayarak şimdi de soframıza, yemeğimize, tabağımıza, ekmeğimize göz dikmiştir, bu durum asla kabul edilmez sessiz kalmayacağız ve mücadelemiz devam edecek diyerek açıklamasını tamamladı.

 

 AŞIMIZA VE EKMEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ 

 

Ücretsiz olan öğle yemek hakkımız, Atatürk Devlet Hastanesi’nde de elimizden alınmak istenmektedir. Hastane yönetiminin 15 Kasım 2008’den itibaren hayata geçirmeyi planladığı uygulama gerçekleşirse maaşlarımızdan, her ay 15.84 YTL ile 57.20 YTL arasında kesinti yapılacaktır. Ücretsiz yemek hakkımızın gasp edilerek yemeklerimizin ücretlendirilmesi girişimi  hiçbir şekilde kabul edilemez.

            Mart 2008 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı,          üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı yataklı tedavi kurumlarında görev yapan çalışanlardan yemek ücreti alınmamaktaydı. Maliye Bakanlığı; Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, 11.03.2008 tarih ve 2736 sayı ile Bakanlıklara, Valiliklere ve Rektörlüklere bir genelge göndererek çalışanlardan yemek ücreti alınmasını istemiştir.

İş yerlerimizi “sağlıkta dönüşüm” programıyla işletmelere dönüştüren, hastaneleri satılığa çıkaran AKP iktidarı şimdi de anayasanın 5. maddesini ve kendi yönetmeliklerini hiçe sayarak yemek hakkımıza göz dikmiştir.

Çıkarılan genelge ile üniversite hastanelerinde başlayan ücretli yemek uygulaması Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde de bir bir yürürlüğe konulmaya çalışılmaktadır. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 6. maddesinde “hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile çalışan işyerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar” denilmektedir. Yine Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 89. maddesinde de benzer hüküm bulunmaktadır. Ücretsiz yemeğin bir hak olmasının yanı sıra, bu hükümler nedeniyle de buralarda çalışanlar ücretsiz yemek hakkından yararlanmaktadırlar.

Yataklı Tedavi kurumları İşletme Yönetmeliği, yatan hastaların tedavilerini esas alıp bu tedaviyi gerçekleştiren kişilerin, yatağın bulunduğu mekândan ayrılmamalarını sağlamak için bu kurumlarda yemek çıkarılmasını düzenlemektedir. İlgili yasanın da amacı budur.

Hastanede hasta yattığı sürece hasta ve çalışanlara yemek vermek yasal bir zorunluluktur. Hastayı bırakıp başka bir yere yemeğe gidilmesi doğru olmayacağı için yemek kurum tarafından sağlanır. Hastanede satılan yemeği almaya parası olmayan nereye gidecektir? Nerde yemek yiyecek ve ne yiyecektir?

Bu kabul edilemez girişime ilk günden itibaren örgütlülüğümüzün olduğu tüm yerlerde yemek boykotları, basın açıklamaları ve yürüyüşlerle karşı çıktık. Ayrıca genelgenin iptaline yönelik genel merkezimiz tarafından dava açıldı.

Yaşamın her alanına “Ne kadar kar elde edilir” gözüyle bakanlara sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin onurlu gücü SES,sessiz kalmayacaktır.

Maliye Bakanlığı’nın genelgesi geri çekilinceye kadar demokratik ve hukuksal mücadelemizi arttırarak sürdüreceğimizin bir kez daha bilinmesini istiyoruz.  12.11.2008

                                                                                   

                                                                                  Nesrin KOCAEMİR

                                                                     SES Antalya Şube Başkanı

           

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]