Muğla’da Eğitim Çalışması

Facebook
Twitter
WhatsApp
15–16 Kasım 2008 tarihinde Muğla merkez ve ilçelerinden 50 üyemizin katılımı ile bir eğitim çalışması yapılmıştır. Çalışmada Haluk Başcıl’ın “sendika nedir? Dünyada ve Türkiye’de sendikaların doğuşu ve tarihi sendikal akımlar” başlıklı sunumun ardından  “sağlıkta dönüşüm programının sağlık emekçilerine etkisi ve bunun üzerinden mücadele olanakları nerelerden yaratılabilir” başlıklı oturum yapılmış, daha sonra da iletişim uzmanı Elçin Kimmet ile birlikte “iletişim teknikleri, örgütlenmede ve yaşamda faydalanmak üzere iletişim engelleri ve doğru iletişim yöntemleri”  çalışması gerçekleştirilmiştir.  Eğitim programının sonunda da iletişim tekniklerinin örgütlenmede ve sendikal çalışmalarda nasıl uygulanabilir konulu bir beyin fırtınası çalışması yapılmıştır.
 

Bu eğitime katılan işyeri temsilcilerimiz ve aktivist arkadaşlarımız bundan sonraki çalışmalarında yaşanılan süreç ve SSGSS açısından daha donanımlı ve iletişim tekniği açısından da daha profesyonel olarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etmişlerdir.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]