15.11.2008 tarihinde Sivas şube olarak Aile hekimliği konulu panel düzenlenmiştir.
Panele Türkiye ulusal verem dernekleri Başkanı Prof. Ferit KOÇOĞLU ve SES Eskişehir Şube Başkanı Dr. Bülent Nazım YILMAZ katılmıştır. Paneli SES Sivas Şube Başkanı Mustafa ÇOBAN yönetmiştir. Panele katılım 60 kişi civarında
olmuştur.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]