İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım  ünitesinde 13 bebeğin ölümü ile ilgili olarak İzmir Şubemiz ve İzmir Pratisyen Hekimlği Derneği birlikte basın toplantısı düzenlemişlerdir.                                                                                                                                                 

22 Eylül 2008

BASINA ve KAMUOYUNA,

 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde 13 bebeğimizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Çocuklarını yitiren annelerin ve babaların acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz. Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan tüm sağlık çalışanlarının üzüntülerini paylaşıyoruz. Üzüntülüyüz, çünkü daha 2 ay önce Ankara ZTB Hastanesinde bir ay içerisinde 42 bebeğimizin kaybı halen aklımızda ve yüreğimizde iken şimdi de aynı üzüntümüze İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaybettiğimiz bebeklerimiz eklendi.

Belki de gelecekte ülkemize ve insanlığa katkıda bulunabilecek bu bebeklerimizi niçin kaybettiğimizi tüm toplum olarak sorgulamalıyız.

Bebeklerimizin ölüm nedenleri için henüz elimizde somut veriler olmadığından, kanıta dayalı olarak konuşma konumunda bugün için değiliz. Afaki konuşmaların hem kendimize, hem sağlık çalışanlarına hem de topluma haksızlık olacağını düşünüyoruz. Ancak üzerimize düşen sorumluluk gereği bu ölümlerin sorumluları ve nedenleri üzerine kararlılıkla gitmek gerektiğini açıklıkla söylüyoruz. Sadece sorumlular değil, nedenlerin üzerine de gitmek gerektiğini tekrarlıyoruz; çünkü bugün, buradaki nedenler yarın bir başka yerdeki nedenlerle aynı olabilecektir. Aynı nedenler aynı sonuca yol açarak bebeklerimizi kaybetmemize, anne ve babaların evlat acısını tüm yaşamları boyunca çekmelerine yol açacaktır. Sadece kişileri cezalandırma anlayışı, diğer bir deyişle suçu paylaşmak yerine birilerinin sırtına yıkma anlayışı sorunu çözmekten uzak, kendini kurtarmak çabasından başka bir anlama gelmemektedir.

 Bu amaçla nedenleri açığa çıkarmak ve bu nedenler içinde sorumluluğu olanları da belirlemek için;

1-   Sağlık Bakanlığını beylik açıklamalarla, aileleri ve toplumu yatıştırmaktan öteye gitmeyen, yeni bebek ölümlerine meydan vermeyecek şekilde davranmaya çağırıyoruz. Bunun içinde Bakanlığın hem savcı, hem yargıç olmaktan çıkması gerekmektedir. Ankara’da ZTB Hastanesinde bağımsız bir inceleme heyetinin çalışma yapmasına hastane tarafından izin verilmemiştir. Biz aslında izin vermeyenin hastane yönetimi olmadığını, bizzat sağlık bakanı Recep Akdağ olduğunu da biliyoruz. Kendi çıkarları için gerçekleri gizlemeye çalışmanın sorunları çözmek yerine yeni sorunların yaşanmasına yol açtığı bir kez daha açığa çıkmıştır. Bu nedenle TTB’nin de içinde yer aldığı, Uzmanlık Dernekleri, Üniversitelerden ve sendikalardan katılımcıların olacağı bilimsel, bağımsız bir araştırma heyetine izin verilmelidir.

2. Tüm toplum olarak nasıl bir sağlık hizmeti olması gerektiğine karar vermeliyiz. 1980’li yıllardan beri adım adım sağlık sisteminin para kazandıran bir sistem haline gelmesi doğrultusunda tüm hükümetler yasal düzenlemeler yaptılar. 2003 yılından itibaren de  Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın yürüttüğü Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık sistemimiz tam anlamıyla para kazandıran, sağlığı ticarileştiren bir süreci yaşamaktadır. Bu tıbbın, hastanın sağlığını ve çıkarını hiçbir menfaat beklemeden kanıta dayalı bilimsel tıp uygulamalarının terk edilmesidir. Tüm toplum kesimlerini nasıl bir tıp ve nasıl bir sağlık sistemi istediğimize ilişkin kendimize sorular sormaya ve birlikte karar vermeye çağırıyoruz. Nasıl hastanın hekim seçme özgürlüğünden bahsediyorsak aynı şekilde hastaların nasıl bir tıp ve nasıl bir sağlık sistemi seçme hakları olduğunu düşünüyoruz. Birlikte özgürce bir seçimde bulunmak için herkese çağrı yapıyoruz.

                 Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak yaşanan sorunun gerçek nedenlerini AKP Hükümeti tarafından uygulanan sağlık politikalarının sonuçları olarak değerlendiriyoruz.

                             

                                 

PRATİSYEN HEKİMLİĞİ DERNEĞİ                                                   SES

   İZMİR ŞUBESİ                                                       İZMİR ŞUBESİ

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]