Değerli basın emekçileri

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma hastanesindeki toplu bebek ölümleri ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığınca oluşturulan heyetin yaptığı açıklamalar Yönetim Kurulumuzda değerlendirilmiş ve bazı soruların sorulmasının zorunluluk olduğu kanaatine varılmıştır.

 

Yaşanması asla kabul edilmemesi gereken ve sadece erken doğum, prematüre doğum, çoğul gebelikle açıklanamayacak sayıda bebek ölümü ile ilgili olarak söz konusu heyetin yaptığı açıklamayı tatmin edici bulmadık. Heyetin açıklama sırasında yazılı bir raporu kamuoyuna sunmaması da düşündürücü bulunmuştur.

 

Yapılan açıklama; olayın gerçek nedenlerini tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktan uzak, tepkileri yatıştırıcı, sorumlusu olmayan ve yaşanması sıradanmış gibi anlaşılacak içeriktedir.   

 

Bu düşüncelerden hareketle ve toplumsal sorumluluğumuz gereği Sağlık Bakanlığını aşağıdaki soruların yanıtlarını kamuoyuyla acilen paylaşmaya çağırıyoruz.

 

1 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında ölen bebeklerle ilgili sonuçların açığa çıkması için;

1- Bebeklerin Adları ve soyadları (kodlanabilir)

2- Doğum tarih ve saatleri

3- Doğum ağırlıkları ve boyları

4- Bebeklerin Apgar puanları

5- Kaç haftalık doğdukları

6 -Yenidoğana yatış teşhisleri

7- Ölüm nedenleri

8- Enfeksiyon ise patojen faktörlerinin ne olduğu

9- Ölüm tarihleri ve saatleri

10- Ailelerine haber verildiği gün ve saatleri

11- Gün gün bebek yatış sayısı

12-O günlerle ilgili gün gün nöbetçi hekim ve hemşire ve gerekli personel sayısı

13- Sadece 30 Temmuz 2 Ağustos arasında ölen bebek sayısı

14-Akciğer enfeksiyonuna, üriner enfeksiyona ve sepsise neden olan CLEPSİELLA adlı hastane enfeksiyonunun, salgına neden olup olmayacağı, herhangi bir yere rapor edilip edilmediği, edilmişse rapor tarih ve sayısı, adlandırılan hastane enfeksiyonuna ne sıklıkla rastlanıldığı…

 

Benzer olayların bir daha hiçbir hastanemizde yaşanmaması için zamanın soğutmasına bırakmadan tüm açıklığı, sorumluları, nedenleri ve çözüm önerileri ile birlikte ortaya çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Başbakanın yakın bir tarihte yaptığı üç çocuk doğurma çağrısı ile son yaşananlar arasındaki tutarsızlığı da kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

 

Saygılarımızla. 07.08.2008 

                                                             

                         MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]