Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğumevi’nde bir haftada 27 bebek öldü. Ankara’nın merkezindeki büyük bir doğumevinde enfeksiyondan bir haftada 27 çocuk ölürken, hastane yönetimi dışarı bilgi verilmemesi için adeta sıkıyönetim uyguluyor.Aldığımız bilgilere göre; sözkonusu hastanede, bir yatakta birkaç hasta yatırılıyor, bir küvöze 2-3 çocuk konuluyor. Tadilat nedeniyle başka bir yere taşınan doğumhane, her türlü enfeksiyona açık ve adeta ortalık bir yerde. Asansörle direk içine çıkılabilen böyle bir yerde kadınlarımız doğum yapıyor. Ameliyathane dahil bütün servislerde hastane enfeksiyonu yayılıyor. Hastane yöneticileri önlem almak yerine hasta sahiplerine bu koşulları kendi rızaları ile kabul ettiklerine dair belge imzalattırıyor. Çaresiz insanlara bu tür belgeler vererek ölümlerin sorumluluğundan kurtulmaya çalışıyorlar. Bu hangi insan ahlakına ve hekimlik anlayışına sığıyor merak ediyoruz. Doğumevinde çalışan üyelerimiz durumun çok vahim olduğunu, ancak başhekim ve diğer yöneticilerin dışarı bilgi sızmasını önlemek için çalışanlar üzerinde adeta sıkıyönetim uyguladıklarını söylüyorlar. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde giderek yoğun bir şekilde hastane enfeksiyonları görülüyor . Hem çalışanlar hem de hastalar ölüyor.

SORUYORUZ: Bu doğumevindeki EKS defteri nerededir, ölüm nedenleri ne olarak yazılıyor, çocukların ve hastaların ailelerine ölümler nasıl açıklanıyor?

Ehliyet ve liyakat yoksunu, siyasal yakınlık nedenleriyle yönetici yapılanların, maalesef hastanelerimizde ve sağlığımızda yarattıkları yıkımın faturalarını çok ağır ödüyoruz. Ölümlerin artacağı kaygısıyla, hastane yönetiminin derhal kamuoyunu aydınlatmasını ve Sağlık Bakanlığının olaya el koymasını bekliyoruz. Sendikamız olayın takipçisi olmaya devam decektir.

2 Ağustos 2008

 

                                                                                                                                   MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]