Bebek Ölümleri İle İlgili Basın Toplantısı

Facebook
Twitter
WhatsApp

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Yaşanan Bebek Ölümleri İle İlgili 04 Ağustos 2008 Tarihinde Yapılan Basın Toplantısı Metnidir.

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergesi bebek ve anne ölüm hızıdır. Bebek ölüm hızı aynı zamanda sağlık sisteminin turnusolüdür. “OECD, Bir Bakışta Sağlık Raporu, 2007” verilerine göre bebek ölüm oranı ülkemizde %O23,6 (binde) iken, Fransa’da 3.6, Yunanistan’da 3.8, İtalya 4.7, Meksika’da 18.8 dir. Komşu ülkelerle kıyaslandığımızda ise bebek ölüm hızında sadece Irak bizden geride bulunmaktadır. “Sağlıkta dönüşüm programı” adı altında, sağlığın ticarileştirilmesinin ve taşeronlaştırılmasının yaratacağı tahribata ve olumsuz sonuçlarının uzun vadede ortaya çıkacağına yıllarca dikkat çekmeye çalıştık. Bu nedenle yaşanan sonuçları üzüntü ile karşılıyoruz. Cuma gününden bu yana Dr. Zekai Tahir Burak Kadın hastalıkları ve Doğumevinde üç günde 27 bebek ölümü nedeniyle yaptığımız basın açıklaması sonrası Hastane Başhekimi tarafından yapılan açıklamada hastanede enfeksiyon olmadığı ifade edilmiştir. Edindiğimiz bilgiler bizi şu soruları sormaya yöneltmektedir.

  • Hasta yakınlarının yeni doğan bölümüne sadece galoş giyerek, maske dahi takmadan girmesi uygun mudur?
  • Meronem, targosit, tazosilin, tienam, vankomisin türü geniş spektrumlu antibiyotiklerden dördünün bir arada bir bebeğe uygulanmasının nedeni enfeksiyon olabilir mi?
  • Prematüre bebeklere verilen mamalarda bakteri ürediği doğrumudur?
  • Başhekimin açıkladığı bağırsak enfeksiyonuna neden bu mamalar olabilir mi?
  • Mamalar işin ehli kişiler tarafından mı yoksa sık sık değişebilen ve bu konuda eğitimsiz olan taşeron şirket çalışanları tarafından mı hazırlanmaktadır?
  • Cuma gününe kadar bir küvezde 2–3 bebek yatarken ve çalışanlar malzeme sıkıntısından yakınıyor iken son üç günde bu sorun nasıl çözülmüştür?
  • Uluslararası standartlara göre 2 bebeğe bir hemşire bakması gerekirken, yeni doğan bölümünde bir hemşireye kaç bebek düşmektedir? Geceleri 20 bebeğe kadar çıktığı doğrumu dur? Yazın izin dönemlerinde bu sayı daha da arttığında bakım işi nasıl çözümlenmektedir?

Değerli basın emekçileri;

Aslında bu soruları çoğaltmak mümkündür. Ancak çocukların prematüre olması gerekçe gösterilerek ölümü doğal gösteremeyiz. Zira o çocuklar prematüre oldukları için hastanede bulunmaktadırlar. Benzer sorunları önceki yıllarda Edirne, Manisa, Kayseri’de de yaşamıştık ve o zamanda bu konulara dikkat çekmiştik. O zamandan bugüne Sağlık Bakanlığı bebek yoğun bakım ünitelerinin koşullarının iyileştirilmesi için gerekli denetim ve çalışmaları yapmış mıdır? Bugün adı geçen hastanemizde yaşanan bu sorun, köklü önlemler alınmadığı, “sağlıkta yıkım programı”ndan vazgeçilmediği, performansa göre ücretlendirmeden, özelleştirmelerden vazgeçilmediği, had safhaya varan eleman eksikliği giderilmediği sürece ve SSGSS yasası 1 Ekim’de yürürlüğe girdikten sonra daha farklı boyutlarda karşımıza çıkacaktır. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğumevinde yaşanan ölümlerin nedeninin açığa çıkarılması için Sağlık Bakanlığı tarafından heyet oluşturulmuştur. Bakanlık inceleme yapabilir, ancak biz TTB’nin ve sendikamızın da içinde yer aldığı bağımsız bir heyet tarafından inceleme yapılabilmesi için gereken şeffaflığın gösterilmesini bekliyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]