Sendikamıza, KEY Ödemeleri ile ilgili pek çok sorun iletilmektedir. Üyelerimizin bir kısmı hak sahibi olduğu halde, listelerde isminin olmadığını, bir kısmı da ödenecek miktarın çok düşük olduğunu ifade etmektedir.

Öncelikle hak sahibi olup olmadığınızı belirlemeniz gerekmektedir. Şimdi adım adım yapmanız gerekenleri belirteceğiz.

1- HAK SAHİBİ OLUP OLMADIĞINIZI BELİRLEME AŞAMASI

KEY kesintileri 1 Ocak 1987 tarihi ile 31 Aralık 1995 tarihleri arasında yapılmıştır. Dolayısıyla bu tarihler arasında sürekli veya kesintili olarak işçi veya memur olarak bilfiil çalışmışsanız, sizden KEY kesintisi yapılmış demektir. Ancak aşağıda sayılan durumda olanlara KEY ödemesi yapılmayacaktır:

Ailenin reisi olmayan eşe: 3320 sayılı KEY Yasası’nda, karı-koca olarak çalışanlarda, işverenin sadece aile reisi adına KEY payı ödemesi getirildi. KEY kesintisinin yapıldığı dönemde boşanmış olanlar için, dul olarak geçen süreleri kadar ödeme yapılacak.

Lojmanda oturan memurlara: KEY paylarının tahsil edildiği dönemde, lojmandan yararlanan kamu görevlileri adına, devlet KEY ödemesinde bulunmadı. Bu nedenle o dönemde lojmanda oturan kişilere de ödeme yapılmayacak.

Yurtdışında bulunanlara: Yine KEY kesintilerinin yapıldığı 1987-1995 yılları arasında yurtdışında görev yapan kamu personeli adına da KEY ödemesi yapılmayacak.

Sözleşmeli memurlara: Kamuda sözleşmeli olarak çalışan memurlar içinde KEY payı ödemesi yapılmadı. Bu nedenle bu kişiler de ödemeden yararlanmayacak.

Konut yardımı alanlara: KEY kesintilerinin yapıldığı dönemde ve kesintilerin sona ermesinin ardından yaklaşık 265 bin hak sahibi, başvuruda bulunarak KEY ödemelerini tahsil etti. Bu kişilere de ödeme yapılmayacak.

2- LİSTELERDE İSMİNİZİ VE ÖDENECEK MİKTARI BULMA AŞAMASI

 Yukarıda sayılan koşullara göre hak sahibi olup olmadığınızı belirleyiniz. Eğer hak sahibi olduğunuzu düşünüyorsanız; “www.keyodemeleri.com “ sitesine girerek kimlik numaranıza göre isminizi kontrol edin. Bazen aynı isimden bir kaç kişi çıktığı için arama yaparken hem, kimlik numaranızı hem de Sosyal Güvenlik Numaranızı veya emekli sicil numaranızı da kontrol edin. Bazen de aynı kişi için farklı farklı ödemeler görünmektedir. Bunun nedeni belirtilen dönem içinde farklı işyerlerinde kesintinizin yapılmış olmasıdır.

3- BANKAYA MÜRACAAT AŞAMASI

 Listelerde adınızı buldunuz. Mümkünse adınızın olduğu sayfanın çıktısını alın.

Kimlik numarasının son iki rakamı 00-08 olanlara 28 Temmuz,

10-18 olanlara 29 Temmuz,

20-28 olanlara 30 Temmuz,

30-38 olanlara 31 Temmuz,

40-48 olanlara 1 Ağustos,

50-58 olanlara 4 Ağustos,

60-68 olanlara 5 Ağustos,

70-78 olanlara 6 Ağustos,

80-88 olanlara 7 Ağustos,

90-98 olanlara ise 8 Ağustos’ta ödeme yapılacak.

Size ödeme yapılacak tarihte veya bu tarihte çok yoğunluk olacağını düşünüyor ve kuyruk beklemek istemiyorsanız daha sonraki bir tarihte, ( aslında başvuru için 5 yıllık süreniz bulunmaktadır ancak itiraz etme ihtimaliniz nedeniyle 3 aylık itiraz süresini geçirmemek koşuluyla başvuru tarihinizi çok da geciktirmemenizi tavsiye deriz. )

Eğer adınızın olduğu listen çıktısını da aldıysanız onu, kimlik numaranızı, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuzu yanınıza alarak herhangi bir Ziraat Bankası Şubesine müracaat edin. Size yapılan ödemenin eksik olduğunu düşünüyorsanız bankadan ödemeyi alırken bir makbuz isteyin. Daha sonra itiraz aşamasında bu makbuz işinize yarayacaktır.

Eğer Ziraat Bankası’nda hesabınız bulunmaktaysa ve bu hesabınıza ilişkin Bankkartınız varsa, ATM’lerden beklemeden ilk günden itibaren paranızı alabilirsiniz.

Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına dayanılarak yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümü aslen/vekaleten birlikte başvurabileceklerdir. Sizin yerinize bir başkası da ona verdiğiniz genel vekaletname ile Bankaya başvurabilecektir.  Ancak, ibraz edilecek genel vekaletnamede vekilin bankadan para çekme yetkisi bulunmalıdır.

KEY ödemelerini nakit olarak değil de hisse senedi olarak da talep edebilirsiniz. Ancak bu durumda Ziraat Bankası Şubeleri’ne bireysel olarak başvurmanız ve bankadan hisse senedi hak sahipliğine ilişkin dekont almanız gerekmektedir. Hisse senedi ilmühaberlerinin hak sahiplerine teslimine ilişkin usul ve esaslar daha sonra Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından ilan edilecektir.

4- LİSTELERDE ADINIZIN BULUNMAMASI DURUMUNDA İTİRAZ AŞAMASI

28 Temmuz 2008 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde 1 Ocak 1987 tarihi ile 31 Aralık 1995 e kadar görev yaptığınız kurum ve kuruluşlara ekte örneği bulunan dilekçe ile elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla müracaat ediniz. Buralara yazacağınız dilekçelere elinizde oralarda çalıştığınıza dair maaş dekontu, KEY kesinti makbuzu, vs. gibi belgeler varsa ekleyin. Bu işlemi yukarıdaki tarihler arasında görev yaptığınız her kurum için ayrı ayrı tekrarlamanız gerekmektedir. Buralardan sonuç alamamanız veya o dönemlerde çalışmış olduğunuz kurumunuzun kapanmış, özelleştirilmiş, devredilmiş olması durumunda ya devredilen kuruma ya da Sosyal Güvenlik kurumuza müracaat etmeniz gerekmektedir.

 Örnek Dilekçe:

GÖREVİ:

ÜNVANI:

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

SİCİL NO :

EMEKLİ SİCİL NO :

T.C.KİMLİK NO :

ÖZÜ : Konut Edindirme Yardımı

……………………KURUMUNA

 

Kurumunuzda ……………… tarihinden ……………… tarihine kadar çalışmaktım. Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yukarıdaki tarihleri arasında adıma konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilmiş olması gerekmektedir. Ancak 5664 sayılı kanun gereğince Resmi Gazetede kanalı ile ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listede ismim yer almamaktadır.5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında “ Bu süre içerisinde hak sahibine ilişkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgi kurum ve kuruluşa aittir.” Hükmüne yer verilerek kurumların sorumluluğu düzenlenmiştir. Bu nedenle kayıtlarınızın tekrar incelenerek adıma yapılmış KEY ödentilerini 5664 sayılı Kanun’un 3. ve 5. maddelerine uygun olarak Ziraat Bankasına bildirilmesini arz ederim.

tarih

İmza

Adı-Soyadı

 

5- ÖDEMENİZİN EKSİK YAPILMIŞ OLMASI HALİNDE İTİRAZ AŞAMASI

KEY Listelerinde size ödenecek meblağı öğrendiniz ve bunun çok eksik olduğunu düşünüyorsanız, 28 Temmuz 2008 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, 1 Ocak 1987 tarihi ile 31 Aralık 1995 e kadar görev yaptığınız kurum ve kuruluşlara ekte örneği bulunan dilekçe ile elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla müracaat ediniz. Buralara yazacağınız dilekçelere elinizde oralarda çalıştığınıza dair maaş dekontu, KEY kesinti makbuzu, vs. gibi belgeler varsa ekleyin. Ayrıca ödemeyi aldıysanız, ödemeyi alırken Bankadan alacağınız makbuzun bir örneğini de ekleyin. Bu işlemi yukarıdaki tarihler arasında görev yaptığınız her kurum için ayrı ayrı tekrarlamanız gerekmektedir. Buralardan sonuç alamamanız veya o dönemlerde çalışmış olduğunuz kurumunuzun kapanmış, özelleştirilmiş, devredilmiş olması durumunda ya devredilen kuruma ya da Sosyal Güvenlik kurumuza müracaat etmeniz gerekmektedir.

Örnek Dilekçe:

 GÖREVİ :

ÜNVANI :

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

SİCİL NO :

EMEKLİ SİCİL NO :

T.C.KİMLİK NO :

ÖZÜ : Konut Edindirme Yardımı

……………………KURUMUNA

Kurumunuzda ……………… tarihinden ……………… tarihine kadar çalıştım. Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca yukarıdaki tarihleri arasında adıma konut edindirme yardımı tahakkuk ettirildi. Ancak 5664 sayılı Kanun gereğince Resmi Gazete kanalı ile ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listede, tarafıma ödenecek KEY ödemesi miktarı olması gerekenden eksiktir. 5664 sayılı yasanın 3. maddesinin 2.fıkrasında “ Bu süre içerisinde hak sahibine ilişkin listenin bildirilmemesi mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgi kurum ve kuruluşa aittir.” denilmektedir.  Bu nedenle kayıtlarınızın tekrar incelenerek adıma yapılmış KEY ödentilerini 5664 sayılı Kanun’un 3. ve 5. maddelerine uygun olarak Ziraat Bankasına bildirilmesini arz ederim.

tarih

imza

Adı-Soyadı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]