Toplu görüşme dönemi yaklaşırken sendikamız üyeleri birçok ilde bordro yakma eylemleri yaparak hükümetin yüzde 3,9’luk zammını protesto ettiler. Eylemlerde karşısında insanca yaşanabilir ücret taleplerini dile getiren üyelerimiz artan hayat pahalılığı karşısında hükümetin kamu emekçisine reva gördüğü bu zam ile insanca yaşamanın değil geçinmenin bile mümkün olmadığını belirterek hükümetin neoliberal politikalarını protesto ettiler.

mersin     manisa     urfa      Van       adana     ankara

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]