BİR ÖĞÜN YEMEĞİMİZE DAHİ GÖZ DİKENLERİ AFFETMEYECEĞİZ

  

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Bakanlıklara, Valiliklere ve Rektörlüklere gönderdiği 11.03.2008 tarih ve 2736 sayılı yazısı ile tüm kamu kurumlarında çalışanlardan yemek ücreti alınmasını talep etmiştir.

Mart 2008 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı, Üniversite hastaneleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı yataklı tedavi kurumlarında görev yapan personelden yemek ücreti alınmaz iken yayınlanan yazının ardından önce üniversite hastaneleri ardından Sağlık Bakanlığı hastaneleri çalışanlarından yemek katkı parası istenmiştir. Üniversite hastaneleri başta olmak üzere Sağlık Bakanlığına bağlı bazı hastanelerde ücret alma uygulaması başlamış ve gittikçe yaygınlaşmaktadır.

            Oysa Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 6. maddesinde “hastane, pansiyonlu okul ve işçi ile çalışan işyerlerindeki memurlar, birim büyüklüğü ve personel sayısına bakılmaksızın hasta, öğrenci ve işçiler için mevcut yemek servislerinden faydalanırlar” denilmektedir. Yine Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 89. maddesinde de benzer hüküm bulunmaktadır. Bu hükümler nedeniyle bu kurumlarda çalışanlar ücretsiz yemek hakkından yararlanmaktadırlar.

Maliye Bakanlığının talep ettiği yemek ücreti uygulaması ifade ettiğimiz yönetmeliğe aykırıdır. Yemek ücreti ödemesi başladığında ise kamu emekçilerine 2008 yılı içinde yapılan zamlar bu yolla geri alınmaktadır. Çünkü yemek katkı payı personele aylık olarak 20.00 YTL ile 57,00 YTL arasında ek külfet getirmektedir.  

Her şeyi satmakla övünen, yaşamın her alanına “nasıl kar elde edebiliriz ” zihniyeti ile yaklaşan Maliye Bakanlığı nöbetli çalışılan ve nöbetlerin 16–24 saat olduğu, yemek saatinin bile dönüşümlü uygulandığı, hatta eleman eksikliğinden dolayı nöbet izninin dahi kullanılamadığı sağlık alanında, bu fedakârlıkta çalışan emekçilerin yedikleri yemekten elde edeceği gelire göz dikmiştir.

            Maliye Bakanlığının yazısı yayınladıktan sonra uygulamaya başlayan ve başlamak isteyen tüm hastanelerde yemek boykotları, basın açıklamaları ile bu durum protesto edilmiştir ve edilmeye devam etmektedir. Sendikamız aynı zamanda yazının iptali için dava süreci başlatmış ve dava da devam etmektedir.            

Sağlık kurumlarını “sağlıkta dönüşüm programı” uygulayacağım diyerek işletmelere dönüştüren, her hastaneyi kendi geliri ile geçinmeye zorlayan ve performansa göre ücretlendirmeyi asıl olarak hastaneleri işletmeleştirmek için uygulamaya koyan AKP iktidarı, şimdi de Anayasanın 5. maddesini ve kendi yönetmeliklerini hiçe sayarak yemek hakkımıza göz dikmiştir.

Sendikamız, “işimize, işyerimize, aşımıza” sahip çıkıyoruz diyerek başlattığı yemek boykotları, basın açıklamalarının yanı sıra imza kampanyası da başlatmıştır. Bu süreçte konuyu görüşmek için Maliye Bakanlığından görüşme talep etmiş ancak yanıt alamamıştır. Bu nedenle bugüne kadar topladığımız 13.000 imzayı Maliye Bakanlığına bırakacağız.

Gıda başta olmak üzere en temel tüketim maddelerine, elektriğe, akaryakıta zam üstüne zam gelmektedir. Alım gücümüz giderek düşmektedir. Yaşam koşullarımız gittikçe güçleşmektedir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir öğün yemeğimize bile göz dikilmektedir. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır.  

Ülkemiz siyasi tarihi, emekçisine sırtını dönen siyasi iktidarların sonunun hayırlı olmadığının örnekleri ile doludur.  Bu nedenle Maliye Bakanlığı emekçilerin sesine, feryadına kulak vermeli ve yazısını derhal geri çekmelidir. Aksi takdirde sağlık emekçileri olarak bir öğün yemeğimize dahi göz dikenleri affetmeyeceğiz. 08.08.2008

 

                                                                                                                                MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]