Merkez Yönetim Kurulumuz adına Genel Başkan ve Genel Sekreter ile sendika hukuk danışmanımız 05.06.2008 tarihinde Sağlık Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede Bakana sunulan dosya ve görüşme ile ilgili örgütümüze gönderdiğimiz

 

bilgi notu için tıklayınız>>>>.

Sendikamızın Sağlık Bakanı ile görüşmesinde sunduğu dosya için>>>>>

 

1.fotograf         2.fotograf

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]