Sağlık sistemimiz hızla değişiyor. AKP Hükümetiyle hızlanan “sağlıkta dönüşüm programı” kamusal sağlık sistemi yerine piyasacı sağlık politikalarını dayatıyor. Bütüncül – koruyucu sağlık sistemi yerine tedavi edici, teknoloji ağırlıklı ve yüksek maliyetli bir sağlık sistemini getiriyor. İdeal bir sağlık sisteminde sağlık sorunlarının % 90’ı birinci basamakta çözümlenebilirken ülkemizde bu rakam % 30’lara düşmüş durumda. Bunun anlamı koruyucu sağlık hizmetlerinin yani birinci basamağın işlevsizleştirilmesi ve bunun sonucu olarak hastanelerdeki yığılmalardır. 

Ülkemizde son yıllarda ardı ardına salgın hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Kolera, Dizanteri, Kuş Gribi, Rotavirüs, Norovirüs ve Kırım Kongo Salgınlarına bağlı on binlerce yurttaşımız hastalanmış ve özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşine bağlı binlerce vak’a yaşanırken 85 insanımız hayatını kaybetmiştir. Halk sağlığı problemlerinin son yıllarda bu denli artması uygulanan özelleştirmeci sağlık programıyla, sağlık politikalarıyla yakından ilintilidir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin ihmal edilmesinin bir sonucudur.  

Sağlık Çalışanları Risk Altında 

Tüm salgın hastalıklarda olduğu gibi özellikle Kırım Kongo salgınında da sağlık çalışanları risk altındadır. Sağlık emekçisi hastaya müdahale esnasında hastalığa yakalanmaktadır. Bir yıl önce Çorum’da bir hemşire arkadaşımız hayatını kaybetmiştir. En son Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanamalı bir hastayı hayata döndürmek için insanüstü çaba sarf eden üç asistan ve bir sağlık memuru hastalığa yakalanmış ve tedavileri sürmektedir. 

Sağlık çalışanlarının sağlığı tehdit altındadır. Sistemdeki çarpıklık, hastanelerdeki yığılma sağlık çalışanlarının iş yükünü artırmakta, iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine bağlı sağlık riskleri giderek artmaktadır.  Bugünlerde Tuzla tersaneleri üzerinden kamuoyu gündeminde olan iş kazaları ile Ankara Numune Hastanesindeki hastalarımızın durumları benzerdir. Her birisi ülkemizin acı gerçeği olmakla birlikte önlenebilir iş kazalarıdır. 

Sendikamız çalışma yaşamı ve sağlık ortamında yaşanan iş kazalarına, meslek hastalıklarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte tüm yetkilileri de göreve çağırıyoruz. Kamusal, koruyucu sağlık politikalarının hayata geçirilmesi ve sağlık çalışanlarının sağlığının korunması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere AKP Hükümetini bir kez daha uyarıyoruz.

14.06.2008     MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]