Son günlerde yaşanan salgınlarla ilgi yaptığımız basın açıklaması

Facebook
Twitter
WhatsApp

BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Bir süredir tüm kamuoyunun yakından izlediği Aksaray, Şereflikoçhisar ve Konya civarında  meydana gelen salgın daha büyük tehlikelerin de habercisidir. Sağlık Bakanlığı yapılan İçme suyu analizlerinde sularda Adenovirüs, Rotavirüs, Nonovirüs ve Coliform ürediğini açıklamıştır. 

Bundan iki gün evvel Aksaray Belediye Başkan Yardımcısı Şebeke Suyunu Basının önünde içerek “Sularımız Tertemiz” demiştir. Zamanında bir bakanımızda çayda radyasyon yok diyerek basının önünde çayını yudumlamıştı. Karadeniz bölgesinde kanser vakasının neden olduğu ölümler de kamuoyunca yakından bilinmektedir  

SES olarak sürekli sağlığı piyasalaştırmanın bedellerinin çok ağır olacağını, bu alandaki duyarsızlığın ve ihmalin telafisiz sonuçları olacağını, sağlıktan tasarruf edilmemesi gerektiğini, kolay ve ucuz olanın hastayı tedavi etmek değil hastalığı ve hastalık kaynaklarını yok etmek olduğunu hem yetkililere hem de yurttaşlara anlatmaya çalıştık.  Dikkat edilmezse ve kurumsal önlemler alınmazsa kitlesel ölümler er yada geç kapımızı çalacaktır. 

Ancak; halk sağlığını değil, piyasadan çıkar sağlayacakların söylediklerini önemseyen ve koruyucu sağlığı personelsiz, araç-gereç ve ilaçsız bırakan, bu alanı adeta mevzuatsız ve sorumlusu olmayan bir sahipsizliğe terk eden anlayışın bedeli, maalesef bugün tüm yurttaşlarca ödenmeye başlanmıştır. Salgın Aksaray’la sınırlı olmayıp Şereflikoçhisar ve Konya civarında da ortaya çıkmıştır.Bu yöreler aynı sulama havzalarını ve daha da önemlisi TUZ GÖLÜ havzasını kullanmaktadır.

Tuz Gölü Tuzu en fazla Aksaray da işlenmekte ve Türkiye ye dağılmaktadır. Tuz Gölü de maalesef özelleştirilmiştir. Önümüz deki dönem Orta Anadolu’nun yaz sıcaklığı ve kuraklığı ile kavrulacağı ve bulaşıcı hastalıkların özellikle de KOLERA nın adını sıkça duyacağımız bir dönemdir. 

Zaman geçirilmeden Sağlık ve Çevre Bakanlığı ile bu Bakanlıklara bağlı il müdürlükleri ile belediyelerin ekipleri tarafından, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığının denetim ve gözetiminde Orta Anadolu su kaynakları ve Tuz Gölü havzasının kontrole alınması mevcut ve potansiyel salgın tehlikelerine karşı aktif Çevre Denetim ve Kontrol Ekiplerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu yapılmazsa korkarız ki daha ve tehlikeli salgınlarla uğraşmak ve telafisi olanaksız kayıplarla karşılaşacağız. 21 Mayıs 2008

                                                                                              MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]