SES, bir Tıp Bayramı’nı daha iş bırakıp alanlara çıkarak “kutlayacak”.

Sağlık emekçileri, hekimlerle birlikte “eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık hakkı ve güvenli gelecek” isteyecekler.
Tıp Bayramı’nda iş bırakma eylemlerine ilişkin dün bir basın toplantısı düzenleyen SES Genel Başkanı Köksal Aydın, AKP Hükümeti’nin “sağlıkta dönüşüm” adı altında attığı her adımın, sağlık hizmetlerinin küresel sermaye ve tarikat zincirlerine peşkeş çekilmesine hizmet ettiğini, sağlıkta özelleştirmeyi getirdiğini söyledi. Sağlıkta siyasi kadrolaşmanın dolu dizgin gittiğine ve hukuk tanımazlığa dikkat çeken Aydın, AKP’nin, sınavsız atanan 175 klinik şef ve şef yardımcısı ile başhekimleri mahkeme kararına rağmen geri almak bir yana, hile yöntemi kullanarak yasa tasarısı ile hukuksuzluğu yasalaştırmak istediğini söyledi. 16 ilde başlatılan ve 2008’de yaygınlaştırılması planlanan aile hekimliği pilot uygulamasının sonuçlarının bakanlık tarafından gizlendiğini kaydeden Aydın, aile hekimliği ve SSGSS ile tüm sağlık hizmetlerinin paralı olacağını ifade etti.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen SSGSS Tasarısı ile toplumun sosyal güvenlik hakkının yok edilmeye, sağlığın paraya endekslenmeye çalışıldığını kaydeden Aydın, “SSGSS’yle topluma yeni bir vergi dayatılıyor. Prim, katkı payı, ilave ücret ödeme zorunluluğunun yanı sıra ‘temel teminat paketi’ ile güvence kapsamına alınan sağlık sorunlarının sonlandırılması, zamanla maliyet gerekçe gösterilerek birçok hastalığın güvence kapsamı dışına çıkarılması öngörülüyor” diye konuştu. Aydın, kamu hastanelerinin işletmeye dönüştürülmesi girişimlerine ve özelleştirmeye dikkat çekti.

EP’in kararları
Hollanda, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan, Ürdün ve Lübnan’da bu uygulamalara karşı sağlık çalışanlarının greve çıktığını hatırlatan Aydın, SES’in eylem ve etkinliklerle sağlıkta yıkım programının hızının yavaşlatıldığına dikkat çekti. 14 Mart Sağlık Haftası boyunca tüm illerde, işyerlerinde bilgilendirme çalışmaları yapılacağını, 14 Mart’ta KESK ve diğer emek ve meslek örgütleri ile iş bırakıp alanlara çıkacaklarını duyuran Aydın, SSGSS’ye karşı Emek Platformu’nun alacağı her karara, kendi kararları gibi uyacaklarını ilan etti. (11.03.08/EVRENSEL)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]