Sağlık emekçileri yaptıkları açıklamalarla SHÇEK’teki uygulamaları ve personel atamalarına tepki gösterdiler.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğü’nün uygulamaları ve personel atama yönetmeliği, objektiflikten uzak ve keyfi uygulamalara açık olduğu için SES tarafından protesto edildi. Yönetmeliğin geri çekilmesini isteyen emekçiler, aksi takdirde eylemlerini sürdürecekleri uyarısında bulundular.
İstanbul Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ek binası önünde bir araya gelen SES İstanbul şubeleri, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Fizyoterapistler Derneği İstanbul Şubeleri, Eğitim Sen İstanbul Şubeleri, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Diş Hekimleri Odası ve Sosyoloji Mezunları Derneği üyeleri adına SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli açıklama yaptı. Yönetmeliğin genel müdürlük ve taşra çalışanları arasında ayrımcılık yaptığını kaydeden Beydilli, “Yine yönetmelikte, kurum dışından geçiş yapanların atamasında puan durumuna bakılacağına dair bir hüküm bulunmaması; keyfi olarak boşaltılan yerlere, kadrolaşma amaçlı yeni atamalar yapılacağını göstermektedir” dedi.

Yönetmelik için dava açıldı

SES Genel Merkezi’nin, keyfiyet içeren bu yönetmeliğin iptali için Danıştay’a dava açtığını belirten Beydilli, “Ancak ileride telafisi imkansız zararlara yol açılmaması için mahkeme kararı beklenmeden keyfiyet içeren bu yönetmelik derhal geri çekilmeli, görüşlerimiz dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Hükümete sesleniyoruz. Yeni sorunlar yaratmak yerine, önce sorunlarımızı çözün. Kurumda verimli bir hizmet sunumu için eşitliğin, adaletin, iş barışının sağlanması için; güvencesiz çalışanları kadroya alın. Sosyal hizmet tazminatını bir an önce çıkartın. Kurumu özelleştirmekten vazgeçin” şeklinde konuştu. Beydilli, aksi halde, tüm bu sorunların çalışanlar ve hizmet alanlar açısından çözümü doğrultusunda yasal ve meşru tüm haklarını kullanacaklarını söyledi.

Ankara’da da protesto edildi

SES Ankara Şubesi de SHÇEK’deki uygulamaları protesto etti. SES Ankara Şubesi Başkanı İbrahim Kara, kurumun yemek, temizlik ve ulaşım hizmetlerinin taşeronlaştırılmasının hızla sürdüğünü ve iş güvencesinden yoksun, düşük ücret uygulamasının egemen olduğunu söyledi. Yer değiştirme suretiyle atama esaslarına dair yönetmeliğin, eşitliğe dayalı objektif kriterler yerine, idare inisiyatifini, ödül-ceza ve puanlama sistemini öne çıkardığını kaydeden Kara, ek ders genelgesi ile de kurum personelinin ek 8 saat olarak bildiği ders ücretlerinin kapsamının daraltıldığını dile getirdi.

Kara, SHÇEK yöneticilerine, “Tüm çalışanlar için katsayıya bağlı başbakanlık tazminatı, kadrolu-güvenceli istihdam, tasfiye, taşınma ve yer değiştirme konularında kararların SES ile birlikte alınması, sürgünlerin önünü açan yönetmeliğin geri çekilmesi, kurumun keyfi ve antidemokratik uygulamalarla değil, bilimsel, demokratik yöntemlerle yönetilmesi” çağrısı yaptı.

SES Genel Sekreteri Erkan Sümer de AKP’nin açıkça yasaları ihlal ettiğini, yönetmeliklerle istediği gibi kadrolaştığını söyledi. Sümer, çalışanların kazanılmış haklarının gaspına da dikkat çekerek, bütün bu saldırılara karşı mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. (07.03.08/EVRENSEL)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]