Emeğin Herkese Sağlık Güvenli Gelecek haykırışı Kadıköy’de

Facebook
Twitter
WhatsApp

SSGSS yasası TBMM Genel Kurulu’na doğru yol alırken Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu İstanbul bileşenleri bugün İstanbul Kadıköy’de yaptıkları yürüyüşle “emeğin sopası”nı AKP hükümetine bir kez daha hatırlattı.

Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden Kadıköy Meydanı’na yürüyen emekçiler yol boyunca çevrede bulunan halkın desteğiyle karşılaşırken, bir çok kişinin güzergah boyunca eyleme katıldığı gözlendi. Özellikle Limter-İş üyesi tersane işçileri direnişin çoşkusunu alana taşırken büyük destek aldı. Halka sağlık ve emeklilik hakkını çok gören vekillerin kendilerine “kıyak emeklilik ve parasız sağlık hizmeti” sağlamaya yönelik girişimlerinin hükümet yönelik öfkeyi artırdığı gözlendi. Savaşa değil sağlığa bütçe

Yaklaşık 3 bin emekçinin katıldığı yürüyüş sırasında en önde “Sağlığımızı Emeğimizi Geleceğimizi IMF vekillerine teslim etmeyeceğiz-Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu” pankartı taşındı. Platform adında açılan diğer pankartlarda ise “Sağlığın Ticarileştirilmesine, Hastanelerin Özelleştirilmesine ve Çalışanların Köleleştirilmesine Karşı Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek Platformu” ve “Herkese sağlık güvenli gelecek için birleşik mücadeleye” yazıyordu. Yürüyüş boyunca AKP’ye, sağlığın ticarileştirilmesine ve mezarda emekliliğe karşı sloganlar atılırken, “Savaşa değil sağlığa bütçe” ve “Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganlarıyla sınır ötesi operasyona dair tepkiler de dile getirildi.

Tersane işçisi grev ruhuyla Kadıköy’deydi

Yürüyüş Tuzla’dan gelecek tersane işçilerini beklenmesi için bir süre durdurulurken, polisin kitleyi yürümeye devam etmeye zorladığı görüldü. Direnişteki Tuzla tersane işçilerinin “Artık Ölmek İstemiyoruz”, “Grev, grev, grev, grev…” sloganlarıyla korteje katılmasıyla eylemin çoşkusunun artığı gözlenirken, Arçelik’te sendika üyesi oldukları için işten atılan Nakliyat-İş üyesi emekçiler “Arçelik’te İşçi Kıyımına Son” pankartıyla ve “İşçi Düşmanı Koç Holding” sloganlarıyla yürüyüşe katıldılar. DİSK’e bağlı sendikalar ağırlıktaydı

DİSK sendikaları içerisinde Birleşik Metal İş ve Genel İş kendi şapkaları, flamaları ve pankartlarıyla eyleme katılırken, Genel İş Anadolu Yakası 1 ve 2 nolu şubeleri “Kölelik Yasasına Hayır” pankartı taşıdı. Yürüyüşte en kitlesel görüntüyü DİSK’e bağlı sendikalar taşıdı. Türk İş sendikaları “Herkese Sağlık Güvenli Gelecek” Pankartı arkasına dizilirken, Tez Kop İş, Tarım İş ve Yol İş nispeten geniş bir katılımla kendi flamalarını taşıyordu.

Sağlık örgütleri içerisinde İstanbul Eczacı Odası’nın önlükleriyle ve daha önceki eylemlere nazaran ortalamanın üzerindeki bir kitlesellikte eyleme katılığı görüldü. Bunlar dışında Halkevleri, Dayanışma Evleri, HÖC, EHP ve BDSP de eylemde kendi dövizleri, flamaları veya önlükleriyle eylemde yer alırken, Yurtsever Cephe “AKP’yi istemiyoruz” yazılı dövizlerle yürüdü. TMMOB, KESK, ODTÜ Mezunları Derneği de eyleme katıldı. AKP’nin riyakarlığı gözler önüne serildi

Kadıköy Meydanı’na gelindiğinde ilk konuşmayı TTB Yönetim Kurulu üyesi Ali Çerkezoğlu yaptı. Emeklilik yaşı 58’e yükseltilirken bugünkü AKP’li bakanların konuşmalarından örnekler veren Çerkezoğlu, Cemil Çiçek’in, Mehmet Ali Şahin’in o günlerde Meclis’te karşı çıktıkları yasanın daha beterini bugün savunduklarını hatırlattı. Abdullah Gül’ün de “mezarda emekliliğe karşı” bir mitinge katıldığını söyleyen Çerkezoğlu emekçilerin karşı karşıya kaldığı ikiyüzlülüğü gözler önüne serdi. Bugünlerde hükümetin patronlarla bir istihdam paketi üzerinde anlaştığını hatırlatan Çerkezoğlu, kıdem tazminatlarının budanacağını, kreş hakkının kaldırılacağını, emeklilik hakkının gasp edileceğini, asgari ücretin bile tehlikede olduğunu söyledi ve bu paketin emek düşmanı yönünü vurguladı.

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformları direnişe devam edecek

Çerkezoğlu’ndan sonra Platform adına basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Dursun Yıldız okudu. “Biz karşı çıkarsak bu yasaları geçiremezler, biz karşı çıkarsak ABD Ortadoğu’yu karıştırıp kardeş kavgasını körükleyemez, biz karşı çıkarsak Tuzla’da ölümleri durdurabiliriz” diyen Yıldız’ın konuşması sık sık “Gün Gelecek Devran Dönecek AKP Halka Hesap Verecek”, “Yaşasın Tuzla Direnişimiz”, “Mezarda Emekli Olmayacağız, “Sağlık Haktır Satılamaz” sloganlarıyla kesildi. Basın açıklamasından sonra eylemin son konuşmasını yapan Dev Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bu ülkenin sahipsiz olmadığının bir kez daha gösterildiğini söyledi ve “Bu yasayı bize rağmen geçiremezler, geçirseler de uygulatmayız, bedelini öderler” diye konuştu. Yasanın Genel Kurul’da görüşüleceği gün Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformları’nın alanlarda olacağını söyleyen Çerkezoğlu konuşmasını “Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiçbirimiz” sloganıyla bitirdi.  28.02.08 sendika.org

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]