Türk-İş, sosyal güvenlik tasarısının çalışanların aleyhine olan maddelerini özetledi:Emekli aylığı bağlama oranı düşüyor, çalışan dul eşin ölüm aylığı azalıyor, iş göremezlik gelirinde alt sınır kalkıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, sosyal güvenlik tasarısını eleştirenlere sert çıkarak, “Kazanılmış haklar korunuyor, yalan söylüyorlar, tek kelime bile okumuyorlar” şeklindeki sözleri sendikaların ve muhalefetin sert tepkisine yol açtı. Türk-İş, tasarının son halinin çalışanların aleyhine olan kısımlarıyla ilgili teşkilatına ve işçilere yönelik bir bilgi notu hazırladı. Bilgi notunda özetle şöyle denildi:

–  Yaşlılık aylığını hak etmek için prim gün sayısı 2028’de 9 bin güne yükselecek. Kanunun yürürlüğe girmesiyle her yıl prim gün sayısı 100 gün artırılacak.
–  Emekli aylığı bağlama oranı yüzde 65 iken yüzde 50’ye düşürülecek. Alt sınır aylığının miktarı düşürüldüğünden mevsimlik, geçici ve yarı zamanlı sigortalılar daha düşük aylıkla karşı karşıya kalabilecek.
–  Emekli aylığının hesabında bugünkü mevzuatta gelişme hızının yüzde 100’ü dikkate alınırken bu oran yüzde 30’a inecek.
–  İş kazası ve meslek hastalığı sonucu yüzde 25 oranında sakat kalan işçilere ödenen sürekli iş göremezlik gelirlerinde uygulanan alt sınır kaldırılacak.
–  Malullük ve ölüm aylıklarını hak etmek için 5 yıl sigortalı olup 900 gün prim ödenmesi yeterliyken bu şartlar 10 yıl sigortalılık süresiyle 1800 gün prim ödeme şartına yükseltilecek.
–  Çalışan veya gelir alan çocuksuz dul eşin ölüm aylığı oranı yüzde 75’ten yüzde 50’ye düşürülecek.
–  Yetim kız çocuklarına aylıklarının 24 katı tutarında ödenen evlilik yardımı, aylığının 12 katına düşürülecek.
–  Kişilerin diş protezlerinden yararlanmaları için herhangi bir yaş sınırı yokken 18 yaşını doldurmamış veya 45 yaşından gün almamış kişilerin protez bedelinin yüzde 50’sini cepten ödemeleri gerekecek.

Sağlığa da darbe

–  Hastanın tedavisi için gereken yöntem ilgili hekim tarafından tespit edilmekteyken, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun oluşturacağı komisyonun belirleyeceği tedavi yöntemleri dışındaki yöntemlere dayalı tedaviler için sigortalı hastalar cepten tedavi maliyetinin 3 katını ödeyecek.
–  Ayakta tedavilerde 1 YTL ödenirken, bu miktar 2 YTL’ye yükseltilecek ve Maliye her yıl bu miktarı artıracak.
–  İşten çıkan sigortalı için önceki yılda 90 gün prim ödemişse kendisinin, 120 gün prim ödemişse kendisi ile aile fertlerinin sigortalı niteliği sona erdikten itibaren 6 ay süreyle tedavi yardımlarının devam etmesi mümkünken bu hakkı ortadan kaldırılacak.
Çalışanlar sosyal güvenlik eylemindeSosyal güvenlik tasarısı, dün de eylemlerle protesto edildi. Gölcük’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı tersanenin önünde düzenlenen ve Türk Harb-İş Sendikası öncülüğündeki eyleme Kocaeli’nden birçok sendika temsilcisi ve işçiler katıldı. Ayrıca hem tasarıyı hem de görev tazminatlarının kaldırılmasını protesto eden Yapı-Yol Sen’e üye memurlar köprü ve otoyollarda iş yavaşlattı, Bayındırlık il müdürlükleri ve İller Bankası’nda iş bıraktı.
Emek Platformu da bugün 12.30’da İstanbul’da Tünel’den Taksim Meydanı’na yürüyerek burada bir basın açıklaması yapacak. Emek Platformu yarın da 10.00- 12.00 saatleri arasında iş bırakacak. Eğitim Sen de bu eylemde Emek Platformu’na tam destek vereceğini açıkladı. Milliyet 13 Mart 08
 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]