Bilindiği gibi Açık Öğretim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı’ndan mezun olan sağlık çalışanları kendi meslekleri ile ilgili bir üst öğrenim grubundan sayılmamakta idi. Sendikamızın bu durumun giderilmesi için 2005 yılında Danıştay’a açtığı dava, Danıştay 11. Dairesinin 2005/2739 E sayılı kaydında devam etmektedir. Bunun yanı sıra sendikamız 12.07.2006 tarih ve 705–2006/923 sayılı YÖK Başkanlığına yazmış olduğu yazıda, sağlık kurumları işletmeciliği programı mezunlarının sağlık çalışanları için mesleki bir üst öğrenim sayılmasına karar verilmesini talep etmiş, bu konu ile ilgili değişik dönemlerde çeşitli görüşmeler yapmıştır.                 YÖK Başkanlığından aldığımız bilgiye göre, YÖK Yönetim Kurulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunlarının sağlık çalışanları için mesleki bir üst öğrenim sayılması yönünde karar vermiştir. Bu kararın önümüzdeki hafta içerisinde Sağlık Bakanlığı’na ve ilgili yerlere iletileceği ifade edilmiştir.  

Kimi sendikaların bu kazanımı kendilerine mal etme girişimlerinin doğru olmadığını, bu konuda kolektif bir çabanın sonucunu aldığımızı sağlık emekçilerine duyururuz.

 

SES MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]