SSGSS çiftçinin de İşÃ§i emeklisinin de belini bükecek

Facebook
Twitter
WhatsApp

TİED: SSGSS tasarısını değiştirinTürkiye İşçi Emeklileri Derneği (TİED), Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) yasa tasarısına ilişkin taleplerini içeren bir rapor hazırlayarak, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu'na verdi. Raporda, tasarının gelir ve aylıkların artışı ile ilgili maddesi ile emeklilerin ülkenin refah düzeyindeki artıştan pay almalarının önünün kesildiği vurgulandı.

Düzenlemede kamu çalışanı emeklilerinin maaş artışlarının katsayı ile olmasının öngörüldüğü belirtilen raporda, "Memur emeklileri refahtan pay alacak, ancak işçi ve Bağ-Kur emeklileri refah payı alamayacaktır. Bu durum Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bir durum oluşturur. Emekli aylıklarında, memur için alt sınır uygulamasının korunması, işçi ve BağKur emeklileri için kaldırılması da yine Anayasa'nın eşidik ilkesine aykırıdır" denildi. Raporda, mevcut sistemde gelir ve aylıkların (nafaka dışında) haczedilemeyeceği hükmü bulunduğu belirtilerek, yeni düzenlemede bu hükmün korunmadığı, bu nedenle emeklilerin mağdur olacakları ifade edildi.

 

'SAĞLIK HAKKIMIZ ENGELLENECEK'

Tasarıda sağlık hizmetlerinden yararlanmanın ön koşulu olarak görülen katılım payının, özellikle düşük gelir grubundaki sigortalıların sağlık hizmetierinden yararlanmalarını engelleyeceği belirtilen raporda, tasarının 12. maddesinde düzenlenen katkı paylarından işçi emeklisi ile dul ve yetimlerin muaf tutulması yönünde değişiklik yapılması gerektiği ifade edildi.

 ÇİFTÇİ Sendikaları Konfederasyonlaşma Platformu, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'nın (SSGSS), çiftçilerin sosyal güvenlik ve genel sağlık haklarını yok edeceğini bildirdi. Platform, yaptığı açıklamada, çıkarılmak istenen yasaya göre asgari ücretin altında geliri olanların sigortalı sayılmayacağını, bu nedenle yıllık geliri asgari ücretlininkinden az olan çiftçilerin büyük çoğunluğunun sigortalı olamayacağını belirtti. Tasarıya göre prim borcu olanların sağlık ve sosyal güvenlik haklarından yararlanamayacağına dikkat çekilerek, düzenli aylık geliri olmayan çifçilerin sürekli borçlu göründüğü, bu nedenle sağlık haklarından yararlanamayacakları vurgulandı. Çiftçilerin en az asgari ücret tutarında kazanç bildirmek zorunda kalacağı belirtildi. (Birgün 24 Ocak 2008)Sosyal güvenliğe "emekli vekil" darbesiEMEKLİ milletvekilleri ile onların dul ve yetimlerine ödenen ve diğer emeklilerin maaşlarının çok üzerinde olan maaşlar sosyal güvenlik açıklarının artmasına neden oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan edinilen bilgiye göre, emekli milletvekilleri, 4 bin 129 YTL maaş alıyorlar. Bu maaş, emekli vekillerin ölümlerinde ise dul ve yetimlerine kalıyor. Emekli vekil ile onların dul ve yetimlerinin sayısının 10 bini aşması yüzünden sosyal güvenlik sistemi büyük bir yükle karşı karşıya bulunuyor. 2007 yılında sosyal güvenlik kurumlarının açığını kapatmak amacıyla bütçeden yaklaşık 28 milyar YTL ödeme yapıldı. Bu miktarın 2008 yılı için 30 milyar YTL olması bekleniyor. Söz konusu açığın yaklaşık 4 milyar YTL'lik bölümü, emekli milletvekilleri ve yakınlarına ödenen maaşlardan kaynaklanıyor. Bu arada, milletvekillerinin ödedikleri prim ile aldıkları emekli maaşları arasındaki orantısızlık da tartışma konusu oluyor. (Birgün 26 Ocak 08)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]