Mustafa Peköz''ün Ortadoğu''ya yönelik emperyalist stratejileri çeşitli yönleriyle ele aldığı yeni kitabı "Küresel Güçlerin Ortadoğu Stratejisi" haritanın bütününü görmek isteyenler için oldukça zengin bir içeriğe sahip bir kaynak sunuyor.

Kitabın belli başlı başlıkları Ortadoğu''nun sosyoekonomik yapısı, BOP, Medeniyetler Çatışması, Siyasal İslam, NATO''nun Ortadoğu''daki rolü, silah ticareti ve petrol endüstrisinden oluşuyor. Ortadoğu''daki çatışmayı daha iyi kavramak isteyenlerin kütüphanelerinde yer alması gereken bir kitap.

"Ortadoğu’nun ve Avrasya’nın sömürgeleştirilmesi bir bakıma dünyanın bütün olarak sömürgeleştirilmesi ile eş anlamlıdır. Jeopolitik güçleri egemenlik alanına dönüşen, dünyanın en önemli enerji yataklarına sahip olan, silah ticaretinin merkez üssü haline gelen, uluslararası küresel tekeller için ucuz işgücü merkezi olarak görülen bu iki bölgenin kapitalizmin küresel sömürgecilik sistemine dahil edilmesi, aynı zamanda, dünya kapitalist sisteminin geleceği bakımından oldukça önemli görülmektedir. Bu nedenle, uluslararası ilişkilerin can damarı olan Avrasya ve Büyük Ortadoğu üzerinde bir kapitalist gücün, tek başına egemenlik kurabilmesi söz konusu değildir. Dünyanın en büyük askeri gücüne sahip ABD dahil olmak üzere, küresel sistemin bütün baş aktörleri bu gerçeği kabul etmiş durumdadırlar. Bu nedenle dünya nüfusunun ve enerji yataklarının nerdeyse üçte ikisine sahip olan bu bölgelerin küresel sömürgecilik sistemi içerisine çekilmesi için, büyük küresel kapitalist güçler arasında ‘tek bir strateji’ oluşturulmaya çalışılmaktadır."

 

Eser adı: Küresel Güçlerin Ortadoğu Stratejisi

Yazar: Mustafa PEKÖZ

Yayınevi: Kalkedon

Yayın Tarihi: Kasım 2007

Sayfa: 356 sayfa

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]