Akhisar’da SSGSSye Karşı Yerel Platform

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasa Tasarısı’na karşı mücadele yayılıyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasa Tasarısı’na karşı Manisa’nın Akhisar ilçesinde çeşitli sendika, siyasi parti, dernek ve kitle örgütlerinin katılımıyla “Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Akhisar Platformu” oluşturuldu.

Eğitim Sen Akhisar Temsilciliği’nde gerçekleştirilen toplantıya Eğitim Sen, Tüm Bel-Sen, SES, Belediye-İş, Çimse-İş, DİSK/Emekli Sen, CUMOK, Halkevleri, CHP, DSP, DTP, EMEP, İP ve ÖDP temsilcileri katıldı. Platformun kurulması kararının alındığı toplantıya katılanlar, SSGSS Tasarısı’nın engellenmesi için ülke genelinde başlatılan mücadeleyi Akhisar’da yürütme fikri üstünde birleşti. Platform, yasa tasarısı hakkında halkı bilgilendirmek ve Meclis’ten geçirilmesini engellemek için bir dizi çalışma yürütecek.

Platform, ilk olarak SSGSS Yasa Tasarısı’yla ilgili “Sağlık ve Emeklilik Hakkına Sahip Çık!” başlıklı bildirileri dağıtarak halkı yasa konusunda bilgilendirecek. Ayrıca TTB’den sağlanan 500 adet “IMF Emrediyor AKP Meclis’ten Geçiriyor” başlıklı broşürün de dağıtımı yapılacak ve işyerlerine asılması için “Sağlık ve Emeklilik Hakkım için Sosyal Güvenlik Yasası’na Hayır!” yazılı dövizler hazırlanacak.

Yasa tasarısıyla ilgili hazırlanan materyallerin radyolarda yayınlanması için de çalışma yürüten platform, 26 Ocak 2008 Cumartesi günü saat 14.00’te Tahirün Caddesi TEKEL önünde kitlesel basın açıklaması gerçekleştirecek. (24.01.2008/EVRENSEL)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]