Sağlığın özelleştirilmesinde gelinen son aşama

Facebook
Twitter
WhatsApp

Hastanelerin özel sektöre devrini amaçlayan Kamu Hastane Birlikleri Kanun Tasarısı TBMM’ne sunuldu. Yasalaşması durumunda kamusal sağlık hizmetine son verecek olan tasarıda pilot bölge olarak İzmir seçilmiş durumda. AKP Hükümeti’nin hazırlayarak Meclis’e sunduğu Kanun Teklifi’ne göre sağlık özel sektöre devredilirken, hekimler başta olmak üzere çalışanlar da iş güvencesi olmayan sözleşmeliler haline getirilecek.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler özerk işletmeler haline getirilerek, kendi yağı ile kavrulan hastane birlikleri kurulacak.
Meclis alt komisyonunda görüşülen tasarıya göre Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler karlılık ve büyüklüğüne göre birlik çatısı altında birleştirilecek, bu birliğin başına da kamu görevlisi olmayan, sözleşmelilik esasına göre çalışan ve seçimi siyasi iktidarın inisiyatifinde olan kişiler getirilecek.
İş güvencesiz sağlık personeli
Tasarı ile ilgili olarak İzmir Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Oda Başkanı Suat Kaptaner, Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması amacına yönelik olarak Bakanlığın sağlık hizmeti üretmekten vazgeçtiğini belirtti. Yasa tasarısında öngörülen Hastane Yönetimlerinin iktidar denetiminde ve özel sektör yanlılarından oluşacağını kaydeden Kaptaner, bir holdingin çalışma mantığı ile planlanan hastane birliklerinin toplum sağlığı ve kamu yararı yerine karlılığı hedef alacağını belirtti.
Temel hedefin hastanede çalışan hekimler ve diğer sağlık personelinin iş güvencesi olmayan, sözleşmeli personel haline getirilmesi olduğunu belirten Kaptaner, “Esnek ücretlendirme, düşük maliyet ve yüksek kârlılık hedefi olan hastane birlikleri istediği personel ile çalışacak, istediği ücreti taktir edecek ve öngördüğü yönetim anlayışına uymayan personel işten çıkarılacaktır. Yerel idarecilerin denetiminde olacak hastanelerde, yerel yönetimlerin istediği kişiler çalışacaktır” dedi.
Halkın sağlığı piyasa koşullarında
2008 yılında yürürlüğe girmesi planlanan Genel Sağlık Sigortası’nın uygulanması ile katkı paylarının 5 katına kadar arttırılabileceğini belirten Kaptaner, “Sağlıkta teminat sınırlarının iktidar tarafından sınırlanabileceği bir sağlık ortamı oluşturulacaktır. Orta halli ve yoksul kesimlerin sağlık hizmetinden yararlanma koşulları giderek ortadan kalkacaktır. Devlet, toplumsal yükümlülüğünü terk etmekte ve yurttaşları muhtemelen yabancı sağlık tekellerinin her şeyi belirleyeceği bir ortama mahkum etmektedir” dedi.
Kârlılığın parada değil halkın sağlında aranması gerektiğini belirten Kaptaner, sosyal devletin bütün birikimlerini ve kazanımlarını ortadan kaldıracak bu yasa tasarısının geri çekilmesi gerektiğini vurguladı. Kaptaner, tasarının yasalaşması halinde mahkemeye başvuracaklarını bildirdi. (2/12/2007/EVRENSEL)

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]