Yeni Anayasa Taslağındaki Sağlık Politikalarına Tepki

Facebook
Twitter
WhatsApp

SES Adana Şube Başkanı Mehmet Antmen, yeni anayasa tartışmalarında öngörülen sağlık programlarının, 1982 anayasasının çok gerisinde olduğunu ileri sürerek “Yeni anayasa taslağı piyasa ekonomisini engelleyecek tüm maddeleri ortadan kaldırmaktadır” dedi.

Antmen, Adana Tabip Odasında, SES, Adana Tabip Odası ve Dev Sağlık-İş Sendikası adına yaptığı açıklamada, yeni anayasa taslağında öngörülen sağlık politikalarının eskisini aratır nitelikte olduğunu iddia ederek, sağlığın tamamen özelleştirildiğini ve taşeronlaştırıldığını öne sürdü. Sağlık hizmetlerinin bir kamu hizmeti olduğunu ve devlet eliyle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Antmen, “ 12 Eylül Anayasasına alternatif olarak öne sürülen yeni anayasa taslağında piyasa ekonomisini engelleyecek tüm maddeler kaldırılmaktadır” dedi.Tıpkı 128. maddedeki gibi soysa devlet anlayışının temel taşlarından olan kamusal hizmet ne yazık ki yeni anayasa taslağında bulunmamaktadır. Ve bu taslak bu yönüyle tartışıldığında 12 Eylül Anayasası’nı bile geride bırakmaktadır” diye konuştu.

27 Ekim 2007 Bizim Anadolu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]