Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şubesi, Adana Tabip Odası ve Dev Sağ-lık-İş Çukurova Bölge Şubesi, Adana Numune Hastanesi'ne bağlı Seyhan Uygulama Hastanesi'nde bazı servislerin ihale yolu ile taşeron firmaya devredilmesine dair SES Adana Şubesi'nin açtığı dava ile ilgili ortak bir basın açıklaması yaptı.

SES ve Tabip Odası'nın , Seyhan Uygulama Hastane-si'ndeki bazı servislerin ihale yolu ile taşeron firmaya devredilmesi üzerine mart ayında yargıya başvurduğunun anımsatıldığı açıklamada Adana 1. İdare Mahkemesi'nin, 'sağlığın piyasaya devri' olan bu uygulamayı durdurup ihaleyi iptal ettiği bildirildi.

 

2007 başlarında Numume Hastanesi Başhekimliği'nce yapılan ihaleyle Seyhan Uygulama Hastanesi Ameliyathane ve Yoğun Bakım servis hizmederi taşeron bir firmaya sattı. Bunun üzerine SES ve Tabip Odası mart ayında yargıya başvurması sonrası Adana 1. İdare Mahkemesi davayı esastan görüştü. Mahkeme, Danıştay 1. Daire-si'nin, Anayasa'nın 128. maddesine vurgu yaparak aldığı karardan yola çıkarak "Kamu hizmetlerinin kamu eli ile yürütülmesi" zorunluluğu uyarınca adı geçen ihalenin hukuka uygun olmadığı kararını verdi.

Açıklamada, kararın, "son zamanlarda Türkiye'nin gündemini belirleyen Anayasa tartışmalarının aslında ne kadar yanlış tartışıldığını" gösterderdiğine dikkat çekildi. Mahkeme kararının "Sağlıkta Yıkım Politi-kaları"na karşı her yurttaşın yapacağı bir şey olduğu anlamına geldiğinin altını çizden açıklamada şu çağrıda bulunuldu: "Adana 1. İdare mahkemesinin Seyhan Uygulama Hastanesi ihalesi ile ilgili vermiş olduğu iptal kararından yola çıkarak Sağlık Bakanh-ğı'na, Sağlık Müdürlüğü'ne ve Numune Hastanesi Başhekimliği'ne bir kez daha sesleniyoruz; Mahkemenin vermiş olduğu kararı uygulayarak bu ihaleyi bir daha geri gelmemek üzere tarihin raflarına kaldırınız, Seyhan Uygulama Hastanesi'nin insanca bir sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli doktor, hemşire, teknisyen, laborant ve diğer sağlık çalışanları ile ilgili yeterli sayıda kadro açınız ve sağlık çalışanlarının buralarda insanca çalışabilecekleri bir ortamı oluşturunuz." birgün 25 ekim 2007

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]