Sağlık Bakanlığı yine ‘sözleşmeli’ alıyor

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı alacak.

Sağlık Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusunda, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre kurayla uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı alınacağı bildirildi.

Kura için, açıktan ilk defa atanmak isteyen ve devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmayan uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar başvurabilirken, 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlarla herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar başvuramayacak. 9 Kasım Cuma günü noter huzurunda yapılacak kuranın sonuçları, aynı gün "personel.saglik.gov.tr" adresindeki internet sayfasında ilan edilecek.

ÖRGÜTLENMEYİ ENGELLİYORLAR

Atamayı değerlendiren Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Koksal Aydın, Sağlık Bakanlığı'nın  sözleşmeli personel atayarak kadrolu, iş güvenceli çalışma yaşamını ortadan kaldırmak istediğini ifade etti. Bakanlığın öncelikli hedefenin kamu sağlık hizmetlerini özelleştirmek olduğunu belirten SES Genel Başkanı Koksal Aydın, sözleşmeli personel gibi uygulamalarla sağlık çalışanlarının örgütlenmesinin önüne geçilmek ve iş barışına zarar verilmek istendiğini kaydetti. Aydın, tüm yurtta 100 bin sağlık personeli açığı olduğunun altını çizerek , bu açığın kapatılması gereken tek yolunun kadrolu; iş güvenceli istihdam olduğunu vurguladı. Birgün 22 Ekim 2007

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]