ETUC ve ITUC Kadın Komitelerinden Novamedli Kadınlara Destek Mektubu

Facebook
Twitter
WhatsApp

KESK Kadın Sekreterliği’nin ITUC (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) Eşitlik bölümüne ve Kadın Komitesine gönderdiği dayanışma çağrısı üzerine, ITUC ve ETUC (Avrupa Sendikalar Konfederasyonu) kadın komiteleri, Novamedli kadınların 1 yıldır sürdürdükleri cesaret verici grevlerine destek mektubu gönderdi.Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Kadın Komitesi (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), Novamedli kadınların 1 yıldır Türkiye’nin Antalya kentinde sürdürdükleri grevi sonuna kadar desteklediğini ve ordaki kadınlarla dayanışma içerisinde olduklarını ifade etmektedirler.

ITUC ve ETUC, kadın işçilere yönelik AB Temel haklar şartında belirtilen insan haklarını, Avrupa Konseyi’nin Sosyal Şartını ve ILO’nun sözleşmelerini ihlal eden insanlık dışı tüm uygulamaları kınamaktadır.

Kadın komiteleri kadın işçilerin onurunu çok ciddi şekilde zedeleyen bu uygulamalar karşısında ve sırf cinsiyetlerinden dolayı ayrımcılığa uğramalarından dolayı cidden şok olmuşlardır.

Anladığımız kadarıyla, Novamedin sahibi adı Fresenius Medical Care olan ve toplumsal cinsiyet eşitiliği, sendikal haklar ve toplu pazarlık hakları konularında Avrupa ve ILO standardlarından ve değerlerinden tam olarak haberdar olması gereken ve işçilerin kendi özgür iradeleri ile seçtikleri sendika ile pazarlık yapmayı redettiğinden hesap vermesi gereken bir Alman şirketi.

Bizler her şeyden önce kadın işçilere yönelik ayrımcılığın ve tacizin son bulmasını, kadın işçilerin onurlarına tekrar saygı duyulmasını ve tüm haklarının iade edilmesini talep ediyoruz. İkinci olarak, işverenlerden sendikayı tanımalarını ve biran önce tüm işçilerin istihdamını garanti altına alan uygun bir düzenleme için müzakereleri başlatmalarını talep ediyoruz.

   Viviane Goergen                                        Diana Holland
ETUC Kadın Komitesi Başkanı                  ITUC Kadın Komitesi Başkanı

Iletişim adresleri:

Catelene Passchier                                                       P. Kamalam
Confederal Secretary ETUC                               Director Equality Department ITUC
Tel. +32 2 2240407 / ….408 (secr.)                            Tel. +32 2 2240324
e-mail: [email protected] Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır                                [email protected] Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır
5 Bld du Roi Albert II                                           5 Bld du Roi Albert II
B-1210 Brussels                                                        B-1210 Brussels

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]