Ek Gösterge Adaletsizliği

MÜCADELE ETTİK KAZANDIK

Sağlık çalışanlarının ek gösterge adaletsizliği yıllardır verdiğimiz mücadele sonucu giderildi.

KAZANIMA DÖNÜŞEN MÜCADELEMİZİN TARİHÇESİ

  • Sağlık çalışanlarının kangren haline dönüşen ek gösterge adaletsizliği için imza kampanyaları düzenledik (Sayısı 7’den fazla olmak üzere hemen her yıl).
  • Öğretmen, din görevlileri, vb. gibi emsallerine dayandırarak açtığımız davaları kazandık, Danıştay’dan davalarımız bozuldu, yılmadık.
  • İşyerleri önü dahil, basın açıklamaları, kitlesel eylemler yaptık.
  • En son 12 Mayıs Hemşireler Günü’nden önce sadece ön lisans mezunlarının ek gösterge problemine yönelik TBMM’ye sunulmak üzere hazırlanan tasarının lisans, lise ve dengi okul mezunlarını da kapsaması için tüm illerde imza kampanyası açtık. İmzaları AKP ve CHP Grup Başkanvekillerine ilettik.
  • 12 Mayıs Hemşireler Günü’nde Genel Merkezimiz, Ankara Şubemiz ve illerden hemşire formaları ile gelen üyelerimiz ile TBMM önünde basın açıklaması yaptık.
  • Basın açıklamasından sonra tüm üyelerimiz ile birlikte TBMM Başkanvekili, CHP ve AKP Grup Başkanvekilleri  ve milletvekilleri ile görüştük. Ek göstergeler dahil taleplerimizi ilettik.
  • Plan Bütçe Komisyonu’ndan ek göstergelerin sadece ön lisans mezunlarının mağduriyetini giderir haliyle geçtiği bilgisini alınca müdahale ettik.
  • Ek göstergelerin SES’in istediği şekilde genişletilmesi için, AKP Grup Başkanvekili, CHP Grup Başkanvekili ve milletvekilleriyle görüştük, taleplerimizi yazılı ilettik.

12 Ağustos 2003 tarihli 5197 sayılı Resmi gazete

4969 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

MADDE 4.- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "III- Sağlık Hizmetleri Sınıfı" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
 

UNVANI DERECE Ek Göstergeler
31.07.2003

III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner He-kim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar 1 3600
2 3000
3 2200
4 1600
5 1300
6 1150
7 950
8 850
b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri 1 3000
2 2200
3 1600
4 1500
5 1200
6 1100
7 900
8 800
c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;
1. Yükseköğrenim görenler 1 2200
2 1600
3 1100
4 800
2. Diğerleri 1 1500
2 1100
3 800
4 650

Ek gösterge adaletsizliğinin son bulması; kazanmanın yolunun SES’te örgütlü mücadeleden geçtiğini göstermiştir.

< < < Önceki

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]