Sağlıkta Hizmet Alımı ile Birlikte Personel Alınmasına Karşı Danıştaydan Yürütmeyi Durdurma

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

SAĞLIKTA HİZMET ALIMI İLE BİRLİKTE PERSONEL HİZMETİ SATIN ALINMASINA KARŞI DANIŞTAY’DAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda “hizmet satın alınarak kuruma kurulan tıbbi cihazların işletilmesi için gerekli olan uzman personel ve teknisyen düzeyindeki personel ile birlikte hizmet satın alınabileceğine” dair Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın (APK) 2003/70 sayılı genelgesinin (g) bendinin yürütmesi durdurulmuştur. Danıştay 13. Dairenin 2006/3097 E sayılı ve 08.01.2007 günlü yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız…

NOT: Sağlık Bakanlığına bağlı Hastanelerde hizmet alımı ile birlikte personel hizmeti satın alınmasını öngören ihalelerin tüm Şube ve Temsilcilikler tarafından takibinin yapılarak, SES Genel Merkezine bildirilmesi önemle duyurulur.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]