15 Şubat 2005 tarihinde SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredilmişti. Devir sırasında Sağlık Bakanlığına verilmesi gereken 15 ildeki 33 adet SSK dispanseri kapatılarak SSK'da hizmet binası olarak bırakılmıştı.  

15 Şubat 2005 tarihinde SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığına devredilmişti. Devir sırasında Sağlık Bakanlığına verilmesi gereken 15 ildeki 33 adet SSK dispanseri kapatılarak SSK'da hizmet binası olarak bırakılmıştı. SSK dispanserlerinin sağlık hizmeti vermekten çıkarılmasına karşı sendikamız o dönemde çeşitli eylem ve etkinlikler yaparken aynı zamanda yargıya da başvurmuştu.

Danıştay'a açılan dava sonucunda 10. Daire tarafından SSK Yönetim Kurulu kararı ve ilgili genelgenin iptaline oybirliği ile karar verilmiştir.

Daha önce aynı davada yürütmeyi durdurma verilmesi nedeniyle sendikamız Sağlık Bakanlığına durumu yazı ile bildirerek gereğinin yapılmasını talep etmişti. Bugüne kadar bir adım atmayan Sağlık Bakanlığı'nı yargının kararı karşısında gereğini yapmaya davet ediyoruz.
MERKEZ YÖNETİM KURULU

KARAR METNİNE ERİŞİM İÇİN>>>>>

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]