Devredilen SSK personelinin hak kayıplarının ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla gerek hukuksal, gerekse de idari yoldan girişimlerimiz devam etmektedir.

19 Aralık 2006 günü Maliye Bankalığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmede aşağıdaki sorunlar tartışılmış ve bu sorunlar üzerine Genel Müdürlüğün verdiği cevaplar ve yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

Devredilen personelin 15 Şubat 2005 tarihi itibarı ile almakta oldukları aylıkları, ek ödemeleri ve 1 aya tekabül eden ikramiyeleri her memur maaş artışında maaş artışı kadar kesintiye uğramaktadır. Bu kesintinin yapılmaması ve 15 Şubat 2005’teki ek ödeme ve 1 aylık ikramiye tutarının sabit tutulmasına dair talebimiz 5283 sayılı kanunun metni gerekçe gösterilerek kabul edilmemiş, ancak bu talebin yine de Bakanlık makamına sunulacağı ifade edilmiştir. Bu konuyla ilgili Danıştay 11. Dairesinde devam eden davamızın duruşması yapılmış olup, karar aşamasına gelinmiştir.

Devredilen personelin her ayın 15’inde maaşı ile birlikte alması gereken fark tazminatını alamamasının ciddi bir problem olduğu, uygulamada önce maaşın ödendiği, ardından ne zaman ödeneceği belli olmayan döner sermaye ödemeleri yapıldıktan sonra hesaplama (mahsuplaşma) yapıldığı, bu durum düzenli bir gelir akışını engellediği için sorun yarattığı, bu sorunun idari yoldan giderilmesi mümkün olup, bununla ilgili düzenleme yapılması talebimiz ile ilgili olarak; Bu konuyla ilgili zaten bir düzenleme olduğu, mutemetlerin her ayın 15’inde, 15 Şubat 2005’teki toplam tutarı ( maaş+ek ödeme+bir aylık ikramiye tutarı) ödemesi, döner sermaye ödeme dönemlerinde ise mahsuplaşmayı yapmaları gerektiği belirtilmiştir. Uygulamada sorun yaşanan hastanelerin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yönlendirilmesi halinde sorunun anlatılarak çözüleceği ifade edilmiştir.

Devredilen personelin devirden sonra sosyal ve öğrenim durumlarındaki değişiklik nedeni ile maaşlarına yansıması gereken mali ve sosyal hakların maaşlarına yansıtılmamasıyla ilgili olarak;

5283 sayılı kanunla yapılan devir işleminden sonra ücretleri dondurulan SSK personelinin devir tarihinden sonra evlenip eşi çalışmayan veya devirden sonra çocuğu olanlara aile yardımı (eş ve çocuk) verilmemekte olup, verilmesi gerektiği yönündeki talebimiz olumlu karşılanmış olup, bununla ilgili yakında bir düzenleme yapılacağı ifade edilmiştir.

Öğrenim durumu değişerek görevi ile ilgili bir üst yüksek öğrenimi bitirenlerin özel hizmet tazminat oranları ve yan ödeme puanları yükseltilmektedir. Devirden sonra kişilerin durumunda meydana gelebilecek bu tür değişiklikler de bu kişinin yeni ücretine yansıtılması talebimiz olumlu karşılanmıştır. Uygulamanın zaten bu şekilde olması gerektiği, buna aykırı işlem yapan işyerlerinin uyarılması veya kendilerine yönlendirilmesi halinde sorunun çözüleceği ifade edilmiştir.

Devir tarihinden sonra yıllık terfilerle gösterge rakamı değişikliği sonucu meydana gelebilecek ilave artışın da yeni ücrete yansıtılması talebimiz de yukarıdaki gibi olumlu karşılanmıştır.

Devredilen personelin devirden önce almakta oldukları ek ödemeden gelir vergisi kesilmemekte idi. Devirden sonra bazı yerlerde gelir vergisi kesintisi nedeni ile ayrıca bir gelir kaybı yaşanmış olup, bunun giderilmesi gerektiği görüşümüze karşılık, 15 Şubat 2005 tarihi itibarı ile ele geçen net ücretten (maaş+ek ödeme+bir aylık ikramiye tutarı) ayrıca bir vergi kesintisi yapılamayacağı, uygulamada sorun çıkması halinde kendilerine yönlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Devredilen personele fark tazminatlarını doğru gösterecek bir bordro verilmemesinin birçok kişinin maaşının ve fark tazminatının ne olduğunu bilmemesi sorununu yarattığı, bazı yerlerde fazla ödemelerin geri alınması için yapılan kesintilerden çalışanların haberinin olmadığı, bu nedenle çalışanlara ayrıntılı bordro verilmesi talebimizin Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesi gerektiği belirtilmiş olup, uygulamada bordro verilmesinin gerekliliği ifade edilmiştir.

5 YTL’lik sendika ödeneğinin fark tazminatının mahsubuna dahil edilmesi ile ilgili sorunun tamamen uygulamadan kaynaklandığı, 5 YTL ile ilgili ayrı bir yasal dayanak olduğundan, bunun ayrıca verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Genel Merkezimiz konunun takipçisi olup, yukarıda belirtilen hususlarla ilgili sorun yaşanan hastanelerin belirlenerek yaşanan sorun ile birlikte Genel Merkezimize yazılı bildirilmesi veya bu hastane mutemetlerinin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına yönlendirilmesi sağlanmalıdır.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]