14 Aralıkta Meydanlardaydık!

KESK’in aldığı karar doğrultusunda:

– Toplu Görüşmelerle kamu emekçilerini oyalamaya çalışılmasına karşı grev ve TİS hakkımızın kullanılabilir olması,
– İş güvencemizi ortadan kaldıran Devlet Memurları Kanun Tasarısının geri çekilmesi,
– Sözleşmeli, taşeron çalışanların kadroya alınması,
– Sağlıkta Yıkıma neden olan Sağlıkta Dönüşüm Projesinden vazgeçilmesi,
– SSGSS yasasının geri çekilmesi. Herkese eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık ve kamu hizmeti sunumu için,
– Sosyal Hizmet Kuruluşlarını piyasaya açan Kanun Tasarısının geri çekilmesi.
– Eğitim,Sağlık,..kamu hizmetlerine bütçeden yeterli kaynak aktarılarak halktan yana bir bütçe için
– Çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi vb gibi taleplerle,

14 Aralık günü tüm Türkiye’de Hizmet Üretmeme eylemi gerçekleştirerek alanları doldurduk.

Ülkenin dört bir yanında kamu kurumlarındaki KESK üyesi kamu emekçileri başta olmak üzere kamu emekçilerinin alanları ısıttığı eylemde, taleplerimizi bir kez daha haykırdık.

Gebze, Kırklareli, Kocaeli ve Van’da gerçekleştirilen eylemlere emniyet güçlerinin abluka ve müdahalesi vardı. Müdahalelere karşı cevapsız kalmayan kamu emekçileri özellikle Kırklareli’nde yaşananlara karşı gerekli tepkisini geliştirdi. Hiçbir müdahale Kamu emekçilerinin haklı talepleriyle geliştirdiği demokratik hakkını kullanarak gerçekleştirdiği eylemleri engelleyemeyecektir. Bundan sonra da Anayasa’nın 90. maddesi, ILO’nun 87-98 sayılı sözleşmeleri gereği var olan Toplu Sözleşme Hakkımızı kullanmak için mücadele edecek, iş güvencemizin, halkın sağlık, eğitim, emeklilik hakkının ortadan kaldırılmasına seyirci kalmayacağız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]