YÖNETİCİLERE YÖNELİK BÖLGESEL İHTİYAÇ EĞİTİMİ PROGRAMI

Facebook
Twitter
WhatsApp

 

SAAT

EĞİTİM KONULARI

SUNUŞ

10:00

AÇILIŞ, PROGRAM TANITIMI

 

 

KURUMSAL İŞLEYİŞ

  1. Yönetim Kurullarının işleyişi
  2. İç işleyiş(tüzük-yönetmelikler)
  3. Genel Merkez-Şube-Temsilcilik ilişkileri

SUNU

 

SAĞLIKTA VE SOSYAL HİZMETLERDE “YENİDEN” YAPILANDIRMANIN ÇALIŞANLARA VE HALKA ETKİLERİ?NASIL BİR SAĞLIK,NASIL BİR SOSYAL HİZMET?

 

SUNU

 

TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME

 

13:00-14:00

YEMEK ARASI

 

 

ÖRGÜTLENME (NASIL OLMALI?)STRATEJİLERİ?

SUNU

 

ÖRGÜTLENME ÖNÜNDEKİ SORUNLAR NELERDİR?

GRUP ÇALIŞMASI

 

TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRME

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]