İstifadan Vazgeçme Dilekçe Örneği

Facebook
Twitter
WhatsApp

……………………HASTANE YÖNETİCİLİĞİ/ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                          …………….

 

Halen hastanenizde ……  olarak çalışmaktayım. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ………. Şubesi üyesiyken yapılan yanlış bilgilendirme sonucu sendika üyeliğinden çekilme formunu doldurdum. Ancak Devlet Personel Daire Başkanlığı’nın 24.04.2009 tarih ve 7140 sayılı yazısında istifanın çekilme bildiriminden 30 gün sonra  geçerli olacağı göz önüne alındığında sendika üyeliğinden istifa eden bir kamu görevlisinin 30 günlük süre içerisinde bu iradesinden vazgeçebileceği hususundaki görüşüne dayanarak ……… 2013 tarihinde SES …………… Şubesinden istifa etmek adına doldurmuş olduğum üyelikten çekilme formundan vazgeçerek, SES ………….. Şubesi üyeliğimin devam etmesi için,

Gereğinin yapılmasını arz ederim.   …/…/2013

                                                                                                                       Adı Soyadı

alt WORD FORMATINDA İNDİRMEK 
İÇİN TIKLAYINIZ
alt PDF FORMATINDA İNDİRMEK
İÇİN TIKLAYINIZ

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]