TBMM Başkanlığı’na 5 Şubat 2024 günü sunulan ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ teklifi komisyonu geçerek Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başlanmıştır. Sağlık emek ve meslek örgütlerinin yasaya tepkisi sürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası ortak bir basın açıklaması yaparak yasasın geri çekilmesi ve sağlık emek ve meslek örgütlerinin taleplerini dikkate alan yeni bir düzenleme yapılması istedi. Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman; yasanın bütününe bakıldığında yasanın sağlığı çöküşe sürükleyecektir dedi.

Taha Kahraman’ın ardında söz alan SES Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçin “sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin mevcut sorunları çözülmemişken bu yasayla yeni sorunlar eklenmektedir. Biz bu yasanın tümüyle geri çekilmesini istiyoruz “ dedi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]