2017 yılından itibaren sağlık turizmine katkı sunmak için kurulan ve 7/24 saat hizmet veren Uluslararası Hasta Destek Birimi Çağrı Merkezi 2022 yılında yayınlanan resmi yazı ile yaygınlaşmıştır.

E Reçetem uygulamasında 5 dilde verilen hizmete Kürtçenin dahil edilmemesi eleştirilerine rağmen Bakanlığın Kürtçeyi yok sayma eğilimi devam etmektedir.

Bakanlığın 2024 Performans Programında Uluslararası Hasta Destek Birimi Çağrı Merkezinde 2023 yılında 6 dile (Arapça, Rusça, İngilizce, Fransızca, Farsça, Almanca) hizmet verdiği görülmektedir.

E Reçetem uygulamasında 5 dile hizmet ve Hasta Destek Birimi Çağrı Merkezinde 6 dille hizmet 2023 yılı tartışmalarını Bakanlığın görmediğine işarettir.

Bu merkezin amacı;

‘’Gerek yurt dışından yabancı hastaların gerek yurt içinden hastaların uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi alma başvurularına cevap vermek, şikâyetler ve anlaşmazlıkların çözüm̈ için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, tarafların karşılaşabilecekleri sorunları tespit ederek önleyici tedbirler almak, sağlık personeli ve yabancı uyruklu hasta arasında iletişimi sağlamaktır’’ denilmektedir.

Öncelikle ifade edelim ki, sendika olarak sağlık hizmetlerinin bütün dünyada ticari bir amaç için sunulmasına karşıyız. Bütün dünyada sağlık hizmetleri ücretsiz olmalıdır. Ülkeler sağlık alanında ki gelişmeleri koşulsuz olarak birbiri ile paylaşmalıdır.

Bu genel görüşten sonra bu hizmetlerdeki şu ayrımcılığa dikkat çekmek isteriz:

Komşumuz İran’da Farsça kullanılmaktadır. Fakat İran’ın Türkiye ile sınırı olan geniş bir coğrafya da Kürtçe ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Suriye ve Irak’ta Arapça kullanılmaktadır. Bu iki ülkenin de Türkiye ile sınır olan yüzlerce km coğrafyasında en fazla Kürtçe kullanılmaktadır. Bunun yanında Türkiye ticaretinin çok önemli bir kısmı Irak Kürdistan Federe Bölgesi (Kuzey Irak) iledir. Bu bölgeden ticaret ve sağlık hizmetleri için çok sayıda insan Türkiye’ye gelmektedir.

Tüm bunların yanında bu ülkede 15-20 milyon Kürt yaşamaktadır. Bu ülkede anadilinde sağlık hizmetlerine erişim halen sorundur.

Sağlık turizmi açısından bile iç içe yaşayan kardeş halkın dilini görmezden gelmek, yok saymak sağlıklı bir yaklaşım değildir. Bu ayrımcılık bir an önce son bulmalıdır. 15.02.2024

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]