Coğrafyamızda savaşların yarattığı tahribat ve acılar bitmiyor. Hamas saldırıları bahane edilerek bir halk soykırıma tabi tutuluyor. Gazze’de bir hastanenin bombalanması sonucu basına aralarında sivillerin, hastaların ve sağlık emekçilerinin bulunduğu yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği haberleri düştü.

Savaş zamanı hasta ve yaralılara bakım sağlanması ahlakın, dinin ve insanlık hukukunun gereğidir. Silahlı çatışmalar hukukunda bazı hedeflere saldırılması özel olarak yasaklanmıştır. Bu konudaki en eski kural ise  sivillere saldırılmasının yasaklanmasıdır. Hastaneler, tıbbi birimler savaşlarda çatışan taraflar tarafından hedef gösterilemez ve korunmakla yükümlü olunan tesislerdir. Hastanelerin bombalanması ve  tedavi görenlerin tedavi hakkının engellenmesi Cenevre Sözleşmelerine ve çatışma hukuku kurallarına aykırıdır. Tüm dünyanın göz önünde gerçekleşen hastane saldırısı kuralların çiğnenmesidir, savaş suçudur ve sorumluluğu olanlar savaş suçlusu olarak yargılanmalıdır.

Dün TBMM’de imzalanan tezkere, son iki haftadır Suriye’nin kuzeyine yönelik artan hava operasyonları ve yapılan açıklamalar nedeniyle ülkemizin de daha kapsamlı bir savaşa sürüklenmesinden kaygı duyuyoruz.

Savaş, açlık, yoksulluk, göç, ölüm, doğanın talanı ve gözyaşı demek. Bu nedenle “savaş bir halk sağlığı sorunudur” diyoruz.

Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz!

Gazze başta olmak üzere haksız, hukuksuz savaşlarda yaşamını yitiren sağlık emekçileri için şube/temsilciliklerimizin hastaneler önünde bugün ve yarın yapacakları anma ve basın açıklamalarına tüm sağlık emekçilerini davet ediyoruz.

Bir kez daha ülkemizde, coğrafyamızda ve dünyada barış diyoruz. 18.10.2023

Merkez Yönetim Kurulu

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]