11. Olağan Merkez Genel Kurulumuzun ilk toplantısı 17-18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Yenice, Soğuksu Caddesi No; 68 Kızılcahamam/Ankara adresindeki Çam Otel Toplantı salonunda saat 10.00’da yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ise 24-25-26 Kasım 2023 tarihlerinde, Necatibey Cad. Kaleli iş Hanı No:82 Kat: 8’de bulunan SES Genel Merkezi Toplantı Salonunda saat 10.00’da yapılacaktır.

GÜNDEM

 a-    Yoklama

b-    Saygı duruşu

c-    Divanın oluşturulması

d-    Açılış konuşması

e-    Kongreye katılan konukların konuşması

f-     Gereksinme duyulacak kurul ve komisyonların oluşturulması

g-    Çalışma raporunun okunması

h-   Mali raporun okunması

i-     Denetleme kurulu raporunun okunması

j-      Raporların aklanması

k-    Tahmini bütçe ve onaylanması

l-     Kararlar

m-  İlgili organlara adayların belirlenmesi

n-   Seçimler

o-    Kapanış

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]