Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ordu Şubemizin 11. Olağan Genel Kurulu 07/10/2023 tarihinde saat 10:00’da Yeni Mahalle Yürür İş Merkezi Kat 4 adresindeki sendika binasındaki toplantı salonunda; çoğunluk sağlanamadığı taktirde 2. Toplantı 15/10/2023 tarihinde aynı adreste saat 10:00’da toplanacaktır.

GÜNDEM

 

a-    Yoklama

b-    Saygı duruşu

c-    Divanın oluşturulması

d-    Açılış konuşması

e-    Kongreye katılan konukların konuşması

f-     Gereksinme duyulacak kurul ve komisyonların oluşturulması

g-    Çalışma raporunun okunması

h-   Mali raporun okunması

i-     Denetleme kurulu raporunun okunması

j-      Raporların aklanması

k-    Tahmini bütçe ve onaylanması

l-     Kararlar

m-  İlgili organlara adayların belirlenmesi

n-   Seçimler

o-    Kapanış

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]