Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Kocaeli Şubesi 11. Genel kurulu 07.10.2023 Cumartesi günü saat 13.00’da Ömer ağa Mah. Tahsin Marmara Sok. Seymen Apt. No: 4 Kat.  4 İzmit/ Kocaeli  adresindeki şube toplantı salonunda toplanacaktır.

Çoğunluğun sağlanamadığı takdirde  14.10.2023 Cumartesi saat13.00’da aynı adreste yapılacaktır

 

GÜNDEM

 a-    Yoklama

b-    Saygı duruşu

c-    Divanın oluşturulması

d-    Açılış konuşması

e-    Kongreye katılan konukların konuşması

f-     Gereksinme duyulacak kurul ve komisyonların oluşturulması

g-    Çalışma raporunun okunması

h-   Mali raporun okunması

i-     Denetleme kurulu raporunun okunması

j-      Raporların aklanması

k-    Tahmini bütçe ve onaylanması

l-     Kararlar

m-  İlgili organlara adayların belirlenmesi

n-   Seçimler

o-    Kapanış

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]